nieuws

Rotterdam ontwikkelt deel havengebieden voortaan zelf

bouwbreed

De gemeente Rotterdam wil meer woningen in havengebieden, maar een deel van de ‘Stadshavens’ houden langer dan voorzien een havenfunctie. Om vaart te zetten achter het transformatieproces nemen gemeente en Havenbedrijf Rotterdam (HbR) met onmiddellijke ingang de ontwikkeling van de Stadshavens in eigen hand.

Burgemeester Opstelten ontkende deze week nog dat de drie jaar geleden opgerichte Ontwikkelingsmaatschappij Stadshavens Rotterdam NV volledig is opgedoekt, maar feit is dat het personeel inmiddels is herplaatst. De gemeente vreesde zelf te veel op afstand te komen bij de ‘majeure operatie’ van de transformatie van havengebieden tot stadswijken en wilde versnippering voorkomen. Het grote aantal deelgebieden en de grensoverschrijdende problematiek, bijvoorbeeld ten aanzien van milieu en geluid, vereist volgens Opstelten een krachtige centrale aansturing.
Inmiddels zijn afspraken gemaakt over de momenten waarop het HbR gebieden overdraagt voor herontwikkeling. In 2007 gaat de Rijnhaven over naar de stad, evenals enkele terreinen aan de zuidkant van de Maashaven. De Rijnhaven gaat deel uitmaken van de ontwikkeling van de Kop van Zuid en Katendrecht. De ligplaatsen in de Rijnhaven voor binnenvaartschepen worden waarschijnlijk verplaatst naar het RDM-terrein.

Miljoenen

In de Maashaven, waar volop woningbouw is voorzien, blijft wel plaats voor de binnenvaart. Voor de ontwikkeling van Rijn- en Maashaven heeft het college 20 miljoen euro gereserveerd. Op de noordoever worden deelgebieden in de Merwehaven en de Vierhavens op de middellange termijn stadsgebied, met woningbouw en kleinschalige bedrijvigheid.
Waalhaven en Eemhaven blijven, inclusief het RDM-terrein, ook op lange termijn primair havengebieden. Het RDM-terrein, dat sinds 2005 wordt getransformeerd tot thuishaven van de Rotterdamse kenniseconomie, de creatieve economie, energiegerelateerde bedrijvigheid en stukgoed, wordt volgens Opstelten ‘het kroonjuweel van de Stadshavens’.
Een deel van de gemeenteraad wil dat uitgifte van havengebied in de Waalhaven eerder dan 2050 wordt gestaakt. Gemeentebestuur en HbR achten dat onmogelijk, omdat dit gebied is aangewezen als nieuwe vestigingsplaats voor hoofdkantoren van grote maritieme spelers. Waal- en Eemhaven wacht tevens intensivering van de snelgroeiende short sea containeroverslag.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels