nieuws

Provincie Noord-Holland kiest voor robuuste zeewering

bouwbreed

De plannen voor het veilig maken van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering moeten rekening houden met de grootst mogelijke klimaatverandering en zeespiegelstijging. Daarvoor kiest GS van Noord-Holland.

De keuze van Gedeputeerde Staten betekent dat de huidige voorkeursoplossing praktisch gesproken afvalt. De Hondsbossche en Pettemer Zeewering is door het Rijk aangewezen als één van de acht zwakke schakels van de Noordzeekust. De provincie en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben de mogelijkheden onderzocht om de veiligheid van de zeewering voor de komende 50 jaar op orde te krijgen. Er zijn vier oplossingsrichtingen geformuleerd. Het gaat om een combinatie van versterken van het binnentalud en accepteren van golfoverslag, verhogen van de kruin, aanpassen van het buitentalud, aanleggen van extra voorland en suppletie van zand.
Praktisch gesproken sneuvelt de voorkeursoplossing voor versterking van het binnentalud op nieuwe inzichten voor de golfhoogten en de extra uitgangspunten die nu volgen uit de keuze van GS. Vlak na een eerder besluit van GS voor de vier oplossingsrichtingen in 2006 werd bekend dat rekening moest worden gehouden met hogere golven ter plaatse van de zeewering. De hoeveelheid overslagwater kwam daardoor redelijkerwijs te hoog uit om af te voeren. Verhoging van de kruin is gezien de hogere golven ook een minder gewenste oplossing. Een noodzakelijke verhoging zou namelijk eveneens een verbreding inhouden van 40 tot 50 meter.

Uitgangspunten

De hogere golven en de extra uitgangspunten zullen worden meegenomen in nieuw onderzoek van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier naar de effecten en kosten van de diverse mogelijkheden om de zeewering veilig genoeg te maken. Dit zal naar verwachting anderhalf jaar in beslag nemen. De uiteindelijk gekozen plannen zullen in 2009 of 2010 worden uitgevoerd. Om voor die tijd al een bijdrage aan de veiligheid te leveren zal in 2008 bij Petten alvast 6 miljoen kubieke meter zand worden aangebracht. Die suppletie past in het jaarlijkse kustonderhoud van Rijkswaterstaat.

Reageer op dit artikel