nieuws

Producent verzekert eventueel falen van valbeveiliging

bouwbreed

Producent van valbeveiligingssystemen SafeClick heeft eventueel falen van zijn systeem afgedekt in een polis. Volgens de fabrikant is hij de eerste producent die zijn sys-teem in een verzekering heeft ondergebracht.

Essentieel in de verzekeringsvoorwaarden is de juiste wijze van bevestiging. SafeClick brengt de systemen zelf niet aan maar laat dat over aan monteurs van bedrijven die door de fabrikant worden opgeleid. Alleen bedrijven die door de fabrikant opgeleide monteurs in dienst hebben kunnen ‘TAG’s’, elektronische registratiebewijzen, aanschaffen. Deze TAG’s zijn voorzien van een uniek nummer. Zonder registratie is de falende werking van het systeem niet gedekt.
De monteur registreert via internet welke TAG’s op welk adres en met welk doel de systemen zijn aangebracht. Vervolgens is de registratie voor iedereen toegankelijk via www.imdv.nl. Dat laatste is voor uitvoerende partijen van belang, want een dakkapel die voorzien kan worden van een steiger is iets geheel anders dan een schoorsteen die veilig kan worden geveegd.
Elk met een TAG gemerkt en op de site vermeld systeem valt onder een aansprakelijkheidspolis voor 5 jaar. Opdrachtgever en gebruikers zijn gedurende die periode gevrijwaard van aansprakelijkheid op voorwaarde dat zij het systeem gebruiken als vereist. De 5 jaar dekking komt overeen met de verplichte onderhoudscyclus van het systeem.

Terughoudend

Volgens Ton Berlee van SafeClick zijn veel beheerders en eigenaren van gebouwen terughoudend met het investeren in een permanente valbeveiliging vanwege de onduidelijkheid over de aansprakelijkheid bij een ongeval.
“De verankering van permanent op het dak aangebrachte systemen wordt waterdicht ingewerkt en daarmee weggewerkt. Daardoor is de werking moeilijk te controleren wat ruimte laat voor twijfel. Hoe de aansprakelijkheden en de verantwoordelijkheden precies geregeld zijn in geval van een ongeluk is nog altijd niet duidelijk en zal waarschijnlijk per geval verschillen. Met de verzekering die op dit systeem is af te sluiten, hoeft die discussie niet meer gevoerd te worden. “
Hal 7, stand A1 16

Reageer op dit artikel