nieuws

Opwaarderen Van Harinxmakanaal weinig rendabel

bouwbreed

Het is niet rendabel om het Van Harinxmakanaal in Friesland op te waarderen, zodat deze bevaarbaar wordt voor zwaardere vrachtschepen. Dat concluderen adviesbureaus Ecorys en Grontmij.

Zij deden in opdracht van de provincie Friesland onderzoek naar acht tracévarianten, maar volgens de onderzoekers zijn alle te duur.
De provincie Friesland neemt de aanbevelingen over. Dat houdt in dat gekeken wordt of het op korte termijn mogelijk is vaargeul De Boontjes bij Harlingen te verdiepen. De geul is nu alleen bij hoogwater enkele uren bevaarbaar voor zwaardere vrachtschepen. De kosten moeten wel voor rekening van het Rijk komen.
Een ander kortetermijnproject is het plegen van groot onderhoud aan het Van Harinxmakanaal. Daarnaast is het nodig om de Leeuwarder havens te baggeren en provinciale vaarweg het Nieuwe Kanaal op te waarderen, omdat deze ondieper zijn dan het Van Harinxmakanaal. Bovendien moeten de spitssluitingen van de bruggen in Leeuwarden flink uitgebreid worden.
Ecorys en Grontmij formuleerden ook langetermijnacties, zoals het realiseren van een overslaghaven in het gebied tussen Grou en Werpsterhoek met een directe aansluiting op het Prinses Margrietkanaal. De mogelijkheid een nieuwe verbinding tussen deze nieuwe overslaghaven en Franeker te maken, wordt de komende jaren eveneens verder onderzocht.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels