nieuws

Onderzoek naar ISO-9001 certificaat Hillen & Roosen

bouwbreed

Certificeerder Lloyd’s Register gaat onderzoek doen naar de ISO 9001-certificering van Hillen & Roosen. Aanleiding zijn de bevindingen van de commissie-De Boer dat geen enkele vorm van documentatie is terug te vinden, die aantoont dat er controle op de bouwplaats van het Bos en Lommerplein had plaatsgevonden.

“ISO 9001 eist van een organisatie dat die procedures opstelt en invoert op het gebied van kwaliteitsregistraties”, zegt een woordvoerder van Lloyd’s Register. “Hillen & Roosen wordt geacht te inventariseren welke relevante documenten kwaliteitskritisch zijn en daar vervolgens bewaartermijnen en opslaglocatie van vast te leggen. Maar nu blijken een aantal kwaliteitskritische registraties toch niet terugvindbaar te zijn.”
Het onderzoek van Lloyd’s Register richt zich op de keuzes die zijn gemaakt bij de beheersing van het project Bos en Lommerplein en de acties die zijn ondernomen naar aanleiding van de constateringen van de commissie-De Boer. Het onderzoek is onderdeel van de jaarlijkse externe audit, die de certificeerder uitvoert als kwaliteitscontrole.
De woordvoerder bevestigt de conclusie van de commissie-De Boer dat ISO 9001 geen garanties geeft voor de bouwkwaliteit. “Het zegt uitsluitend iets over het kwaliteitsmanagementsysteem. Dus als fouten worden gemaakt, moet een bedrijf daar onderzoek naar doen. Het moet de situatie analyseren en passende maatregelen nemen om fouten te herstellen en herhaling te voorkomen.”
De algemeen directeur van Hillen & Roosen, Jan Visser, zegt absoluut niet bang te zijn het ISO 9001-certificaat kwijt te raken. “Maar natuurlijk zal Lloyd’s Register tijdens de externe audit een vergrootglas leggen op specifieke onderdelen die fout zijn gegaan bij Bos en Lommer.”

Audit

Tijdens de jaarlijkse audit, die in maart gepland staat, wil Hillen & Roosen laten zien dat het bedrijf vooruitgang heeft geboekt sinds de affaire met het Bos en Lommerplein. “We beschouwen het aanbrengen van betonwapening nu als een risicovolle activiteit”, zegt Visser. “De uitvoerders maken daarom sinds kort gebruik van een uitgebreid kwaliteitsborgingsysteem. Daarmee is het wel mogelijk om achteraf aan te tonen hoe de controles op de wapening zijn uitgevoerd.” De Amsterdamse aannemer heeft voor de implementatie van het kwaliteitsborgingsysteem de hulp ingeroepen van bouwtechnisch adviesbureau ABT.

Reageer op dit artikel