nieuws

Monstergolven bij Schiermonnikoog waren meetfouten

bouwbreed Premium

De twee hoge golven die tijdens de zware noordwesterstorm op 1 november vorig jaar zijn geregistreerd, zijn in werkelijkheid niet opgetreden. Dat constateert Rijkswaterstaat RIKZ na onderzoek van de betreffende meetboei.

Op de dag van de storm registreerde de meetboei bij Schiermonnikoog waarden van 17 en 19,8 meter. Het ging om de golfhoogten van individuele golven. Deze waarden zijn de waterdiepte van 20 meter onwaarschijnlijk. Meetreeksen van golven op verschillende diepten van de Nederlandse kust geven bijvoorbeeld aan dat een golfhoogte die groter is dan de helft van de waterdiepte, niet voorkomt.
Duidelijk zal zijn dat er fysisch een grens aan de golfhoogte zal zijn: een te hoge golf breekt, omdat de onderkant zo door de bodem wordt afgeremd dat de bovenkant daaroverheen valt. Rijkswaterstaat besloot dan ook de meetboei te verwisselen en in het laboratorium grondig te onderzoeken.
In het laboratorium is vastgesteld dat de boei en de meetapparatuur niet zijn beschadigd. De golfhoogten volgen uit meting van het wateroppervlakte waar de boei drijft. De boei is daartoe uitgerust met versnellingsmeters. Het signaal voor de versnelliing wordt omgezet in beweging en die weer in plaats en daarmee is de golfhoogte bekend.
De twee extreme meetwaarden zijn zo hoog geweest dat ze buiten het bereik van de versnellingsmeter zijn gevallen. Het kan voorkomen dat de meetboei een zeer plotselinge beweging opgedrongen heeft gekregen, bijvoorbeeld door de impact van de watermassa van een brekende golf.
De meetapparatuur heeft bij uitzonderlijk hoge bewegingen van de meetboei enkele minuten nodig om de werkelijke beweging van het water weer correct te registreren. In de meeste gevallen wordt dit door de verwerkingsprogrammatuur onderkend en afgevangen. De invloed ervan op de gepresenteerde golfhoogten is gering.
De golfhoogten worden weergegeven als een significante golfhoogte in een periode van 20 minuten. De significante golfhoogte is de gemiddelde golfhoogte van de hoogte van een derde van het gemeten golfbeeld. Een golfbeeld wordt dus weergegeven in een reeks significante golfhoogten van verschillende waarde, met ook een maximumn een gemiddelde en een minimum. Tijdens de bewuste storm is de maximale significante golfhoogte bij de meetboei Schiermonnikoog 8,43 meter geweest.

Reageer op dit artikel