nieuws

Meer rechten voor schuldeisers in nieuwe Insolventiewet

bouwbreed

In de nieuwe Insolventiewet die de huidige faillissementswetgeving moet gaan vervangen, moeten gewone schuldeisers meer rechten krijgen. De voorrang die Belastingdienst en UWV nu hebben, moet verdwijnen, vindt hoogleraar Bas Kortmann.

Het kan nog wel even duren, maar dan moet de faillissementswet van 1893 toch echt verdwenen zijn. Faill issementen, surc é ances van betaling en de regeling schuldsanering natuurlijke personen komen dan in éé n wet, de Insolventiewet.
In een interview in de Staatscourant zegt Kortmann dat de voorrang die fiscus en UWV nu krijgen oorspronkelijk bedoeld waren als uitzondering op de regel dat iedere schuldeiser een deel van zijn schuld betaald moet krijgen. In de praktijk komt daar zelden iets van terecht nadat eerst de banken en vervolgens de fiscus en UWV hun deel hebben opge ë ist.
De Belastingdienst motiveert de voorrang met het argument dat zij soepel is om te proberen een bedrijf nog overeind te houden. Helemaal fout, vindt Kortmann. Als de Belastingdienst strenger zou zijn, dan zouden de problemen wellicht minder groot geworden zijn.
Een discussie in dit verband is nog in hoeverre curatoren en rechters-commissarissen rekening moeten houden met maatschappelijke belangen als behoud van werkgelegenheid. Volgens de huidige faillissementswet is het de taak van de curator de hoogste opbrengst te halen uit een failliete boedel om de schulden te kunnen voldoen. Volgens uitspraken van de Hoge Raad moeten zij daarbij echter wel degelijk rekening houden met maatschappelijke belangen. Daarbij heeft het hoogste rechtscollege echter niet aangegeven hoe en in welke mate.
Juriste Karin Luttikhuis vindt dat maar onzin. Uit onderzoek dat zij samen met het CBS heeft gedaan naar be ë indigde faillissementen bleek dat de invloed op de werkgelegenheid marginaal was, minder dan éé n promille. Hoe erg voor de individuele werknemers ook, geen reden om daar als curator een hoger belang aan toe te kennen dan aan de schuldeisers.
Uiteraard weet ook zij dat de politiek het maatschappelijk belang wel zwaar zal willen laten meewegen. Daar is niets op tegen, maar dan moet er een andere verdeling van de failliete boedel tegenover staan meent zij. Het behoud van werkgelegenheid bij een faillissement moet dan in geld gewaardeerd worden op basis van minder uitkeringen en hogere belastingopbrengsten. Dat wordt dan verrekend met de Belastingdienst en UWV. Daardoor blijft er meer te verdelen over voor de overige schuldeisers.
Dat er een nieuwe wet moet komen, daar zijn beiden het over eens. Vooral de manier waarop nu surc éances worden behandeld, is niet effectief. Die zijn bedoeld om bedrijven in de problemen de gelegenheid te stellen te reorganiseren. In de praktijk leiden ze vrijwel altijd tot faillissement.

Reageer op dit artikel