nieuws

Meer goedkope woningen op platteland

bouwbreed

Bij de presentatie van het Regeerakkoord verklaarde CDA-leider en beoogd premier Balkenende dat de aanscherping van de Huisvestingswet ervoor moet zorgen dat het platteland “vitaal” blijft. Het is de bedoeling dat plattelandsgemeenten bij wet meer mogelijkheden krijgen om de uitgifte van kleinere kavels te bevorderen.

Bij de presentatie van het Regeerakkoord verklaarde CDA-leider en beoogd premier Balkenende dat de aanscherping van de Huisvestingswet ervoor moet zorgen dat het platteland “vitaal” blijft. Het is de bedoeling dat plattelandsgemeenten bij wet meer mogelijkheden krijgen om de uitgifte van kleinere kavels te bevorderen.
Tegelijkertijd wil de coalitie ook dat het Rijk daarop kan sturen. Het Rijk kan na de wetswijziging plattelandsgemeenten die te weinig kleinere kavels uitgeven terugfluiten. De Huisvestingswet wordt ook aangepast om de bouw van goedkopere woningen in randgemeenten in stedelijke gebieden te bevorderen. Randgemeenten die het vertikken voor de lagere inkomensgroepen te bouwen kunnen daartoe straks door het Rijk gedwongen worden.
Met de aanpassing van de wet gaat een lang gekoesterde wens van de PvdA in vervulling. De PvdA stoort zich er al langer aan dat er juist in plattelandsgemeenten waar toch al weinig bouwmogelijkheden zijn, vaak voor de uitgifte van grote kavels wordt gekozen waar meer aan te verdienen is. CDA en PvdA vinden ook al langer dat in randgemeenten bij de steden meer goedkopere woningen moeten komen.

Kerncentrale

I n het regeerakkoord kondigen de partijen aan de komende periode geen besluit te nemen over de bouw van een nieuwe kerncentrale. De partijen zetten zoals al eerder uitlekte fors in op het milieu en zijn van plan met een stimuleringsregeling te komen voor energiebesparing in de bestaande woningvoorraad.
Verder trekt de coalitie de subsidieregeling voor duurzame energie zoals windenergie weer uit de kast. Deze regeling was door het huidige kabinet onder luid protest stopgezet.
Voor ondernemers wacht opnieuw een flinke vermindering van de lastendruk, zo beloven de partijen. De coalitie zet in op een reductie van 25 procent van de administratieve lasten. Ook het principe van lex silentio positivo, waarbij vergunningen stilzwijgend worden verlengd als een overheidsdienst zich niet aan de termijn houdt, wordt ruimer toegepast.
Verder wil de nieuwe coalitie het midden- en kleinbedrijf de komende vier jaar meer kans geven bij de gunning van overheidsopdrachten.

Reageer op dit artikel