nieuws

‘Le régime manqué’

bouwbreed

Gisteren presenteerde de koningin haar nieuwe ministersploeg op Huis ten Bosch aan het volk. Vele bekende gezichten, om welke reden dan ook, maar wie miste u? Precies drie maanden na de verkiezingen kan de nieuwe regering aan de slag, althans dat is het voornemen.

Gisteren presenteerde de koningin haar nieuwe ministersploeg op Huis ten Bosch aan het volk. Vele bekende gezichten, om welke reden dan ook, maar wie miste u? Precies drie maanden na de verkiezingen kan de nieuwe regering aan de slag, althans dat is het voornemen.
Ons nieuwe landsbestuur heeft het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt. Drie politieke partijen
die onderling nog al verschillen, waren tot elkaar veroordeeld en moesten daarom tot een regeerprogramma zien te komen. Dat lukte en toen moest men er ook mensen bij zoeken die dat – in politieke zin – wilden uitvoeren. Over dit resultaat ben ik niet erg te spreken. Maar voor ik verder ga, wil graag een gedichtregel citeren
van Herman Moscoviter uit zijn Rotterdamse bundel anno 1994. Deze luidt: “De metronoom van het bestuur tikt gelijkmoedig van tij naar tij, aalglad van doctrine naar doctrine, nooit uit de pas.”
Ik weet ook wel dat zo’n nieuwe regering maximaal vijf procent van het regeringsbeleid in haar periode van vier jaar kan wijzigen. Dus dat ik me er niet zo over hoef op te winden, maar toch, het is de aard van het beestje zullen we maar zeggen. Het is een ministersploeg van bureau- en technocraten met een sterke religieuze geur. Natuurlijk verwacht ik van enkele ministers veel. Neem nu Guusje ter Horst op Binnenlandse Zaken en Ronald Plassterk op Onderwijs en Cultuur, en Maxime Verhagen (CDA) in het Buitenland. Ofschoon het mijn partij niet is, hulde voor de durf van Wouter Bos. Maar, er bestaat geen minister meer voor Ruimtelijke Ordening en geen minister voor de Volkshuisvesting, die de Vereniging Eigen Huis de minister voor Wonen wilde noemen.
Op het voormalige ministerie van Vrom komt u tegen een minister voor het Milieu, heel belangrijk en een minister voor Integratie en Oude Wijken, ook heel belangrijk. Wie gaat er nu over R.O. en wie gaat er dan zorgen dat er inderdaad 100 duizend nieuwe woningen worden gebouwd?
Niet Den Haag, dan de provincies en de gemeenten? Die hebben bewezen dat ze het beter deden dan die uit Den Haag, maar wie ziet daarop toe? Niemand, denk ik. Dan hebben ontwikkelaars dus de vrije hand, ook goed, als ze het dan maar waarmaken.
Er zit geen echte ondernemer of echte vertegenwoordiger van het bedrijfsleven in deze regeringsploeg.
Inmiddels betreurt een groot aantal mensen dit. Het maakt de kloof tussen de politiek en de burgers en het bedrijfsleven nog groter.
Dat niemand beschikbaar zou zijn geweest voor het ministerschap, van bijvoorbeeld Economische Zaken, is onzin. Want er waren te veel gegadigden uit het Haagse circuit om daarbuiten nog te kunnen zoeken. Dit zijn drie zwakke punten van deze nieuwe regering en die kan ze opbreken. De eerste vuurproef zal zijn op 7 maart als wij de Provinciale Staten van 12 provincies kiezen. Deze nieuwgekozen statenleden kiezen namelijk op 29 mei aanstaande de leden van de Eerste Kamer en dan doen zij via de lijnen van hun partijen. Indien in de senaat dan andere meerderheden ontstaan dan nu in de Tweede Kamer, kan de steun aan deze regeringsploeg wel eens wankel worden. Ja, en dan is er maar een senator nodig die onverwacht ‘tegen’ roept bij een controversieel voorstel en de premier kan weer thee gaan drinken op Huis ten Bosch. Dan zijn nieuwe verkiezingen onontkoombaar.
Hans Broeren
makelaar o.g., Amsterdam
www.broeren.com

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels