nieuws

Kosten Olympische Spelen 2012 nu al met bijna 1,5 miljard overschreden

bouwbreed

De Britse kamercommissie voor cultuur en sport heeft zware kritiek op de al in een vroeg stadium verhoogde begroting voor de Olympische Spelen van 2012 in Londen.

De commissie stelt onder meer vragen over de opdracht voor bouwmanagement en kostenbewaking die voor 600 miljoen euro is verleend aan het CSM consortium rond Laing O’Rourke en vraagt dat contract zelf openbaar te maken.
De kosten voor de Spelen waren oorspronkelijk geraamd op 3,5 miljard maar komen achttien maanden later al bijna 1,5 miljard hoger uit. Ruim 800 miljoen van het oorspronkelijke budget is bestemd voor de feitelijke bouwwerkzaamheden. Dat is echter alleen de overheidsbijdrage, omdat de regering er van uit gaat dat de private sector een groot deel van de financiën voor het Olympische Dorp en het Internationale Perscentrum zal ophoesten.
De opdracht voor Laing O’Rourke en haar partners als Delivery Partner vormt de grootste post bij de kostenoverschrijding. Die opdracht is verleend in augustus vorig jaar, nadat Londen de Spelen voor 2012 kreeg toegewezen, en is niet in de oorspronkelijke begroting opgenomen.

Verrast

CSM moet de hele bouw, van ontwerp tot realisatie en toekomstig gebruik, managen en de kosten onder controle houden. De commissie is “verrast” dat het gezien de eerdere garanties over de begroting nu nodig schijnt te zijn extra kostenbewaking in te stellen en dat tegen zulke hoge kosten. “We kunnen alleen maar concluderen dat de kostenbewaking tijdens de kandidatuurstelling niet goed was doordacht.” Daarom vragen de Lagerhuisleden een gedetailleerde uitleg over de berekening van de 600 miljoen voor de Delivery Partner, inclusief de eventuele bouwkosten die zijn meegenomen bij het totstandkomen van dit bedrag.
De commissie wil verder dat er nu al duidelijkheid komt over het toekomstige gebruik van de te bouwen stadia en andere voorzieningen.

Reageer op dit artikel