nieuws

Katwijk pleit voor prioriteit kustprotectie

bouwbreed

De kust van Katwijk wordt mogelijk toch met voorrang versterkt. Volgens projectleider voor de kustversterking Jan Kreuger van de gemeente Katwijk zijn er gesprekken gaande om de zeewering versneld aan te pakken.

Kreuger stelt dat het Katwijkse college van burgemeester en wethouders momenteel bezig is met een stevige lobby bij provincie en Rijk. De kans dat de badplaats versneld, voor 2011, wordt versterkt is daardoor tamelijk groot, verwacht de projectleider. Vandaag spreken Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland samen met de wethouder van Katwijk over de bescherming van de Zuid-Hollandse kust. Katwijk komt daarbij ruimschoots aan de orde.
In hetzelfde artikel in het Leidsch Dagblad benadrukt projectleider Kreuger dat het allemaal nog wel erg prematuur is. “Maar de voortekenen zijn positief.” Vooral het feit dat de nieuwe regering meer aandacht voor milieu en zeespiegelstijging heeft, kan in Katwijks voordeel werken, denkt de gemeente.
Zo heeft het nieuwe kabinet 375 miljoen euro extra uitgetrokken voor water en kust. Dat komt bovenop de 420 miljoen euro die het ministerie eerder al opzij zette voor de aanpak van de waterproblematiek. Het is nog wel onduidelijk hoe het geld wordt besteed.
Volgens Kreuger is het mogelijk dat Katwijk alsnog wordt toegevoegd aan de lijst prioritaire zwakke schakels. Eerder liet staatssecretaris Schultz (water) al weten dat de waterkering bij Katwijk de komende vijftig jaar voldoende bescherming biedt tegen overstromingen. Daarom behoort de Zuid-Hollandse badplaats ook niet tot het rijtje van acht zwakke schakels. Een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zegt dat ook absoluut niet zal veranderen. “Katwijk wordt hoe dan ook geen zwakke schakel.”

Hoogwaterbescherming

Uit geluiden binnen het ministerie kan de conclusie worden getrokken dat Katwijk daarom probeert hoger op de lijst van het Hoogwaterbeschermingsprogramma te komen. Daar staat de gemeente op omdat de kust onlangs negatief uit de tweede vijfjaarlijkse toetsing kwam. De zeewering voldoet niet aan de wettelijke norm. Maar Katwijk is nu aangeduid als prioriteit 2. Volgens betrokkenen wil de gemeente als prioriteit 1 worden aangemerkt.
Als Katwijk inderdaad hoger op de lijst van het Hoogwaterbeschermingsprogramma komt, kan de versteviging – verhoging of verbreding van de duinen – al voor 2011 ter hand worden genomen. Dat zou wel betekenen dat een andere zwakke plek in de kust met prioriteit 1 van de lijst afvalt.

Reageer op dit artikel