nieuws

Ideeën lanceren over Randstad in 2040

bouwbreed

Hoe ziet het noordelijk deel van de Randstad er over 35 jaar uit? Bedrijven, instellingen en burgers uit de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland worden de komende maanden uitgenodigd ideeën over wonen, werken, infrastructuur op tafel te leggen.

Bestuurders van de drie provincies en alle gemeenten in het gebied vinden dat het moment is aangebroken om gezamenlijk beter na te denken over een structuurvisie, zo bleek uit de Noordvleugelconferentie van afgelopen week. “In het verleden stond de conferentie vaak in het teken van een bepaald project, of een andere verdeling van wonen en werken. Nu is de tijd aangebroken om samen na te denken over de metropool Noordvleugel,” aldus Ton Hooijmaijers, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening in Noord-Holland.
Het ontbreken van een goed onderbouwde toekomstvisie heeft er volgens wethouder Adri Duijvestein van Almere in het verleden toe geleid dat discussies over woningbouwlocaties of infrastructuur alleen op onderdelen werden gevoerd. “We praten over dat ene lijntje, omdat we nog nooit met elkaar hebben nagedacht over wat de metropool nodig heeft. Er moeten heel veel investeringen worden gedaan. Maar Rijk of andere financiers zijn niet te overtuigen, als we zelf niet weten waar we naar toe willen.”
Na verzamelen van inzichten in 2007 wordt begonnen aan de productie van een structuurvisie 2020 en een toekomstbeeld voor de twintig jaar daarna.

Reageer op dit artikel