nieuws

Huurbeleid nieuwe kabinet rampzalig voor institutionele beleggers

bouwbreed

Het huurbeleid dat een nieuw kabinet voor ogen staat, is een ramp voor beleggers in huurwoningen. Ruimte om te investeren in nieuwe woningen biedt verhoging van de huren met slechts de inflatie absoluut niet. Wel zal er fors worden geïnvesteerd in energiebesparing en aanpak van oude wijken.

“Er breken barre tijden aan voor institutionele beleggers in huurwoningen. In het segment 500 tot 615 euro, waar juist de meeste vraag naar is, kan geen behoorlijk rendement meer worden behaald”, vindt directeur Frank van Blokland van de Vereniging van Institutionele Vastgoedbeleggers Nederland (IVBN).
Een goede huurstijging is tevens nodig om in nieuwe huurwoningen te kunnen investeren. “Het is een gegeven dat de kosten van woningen sneller stijgen dan de inflatie. Daarom is een huurstijging van zo’n 1,5 tot 2 procent boven de inflatie nodig alleen al om hetzelfde rendement te houden”, aldus Van Blokland.
Ook de corporaties vinden het “geen slimme maatregel”. “Wij wilden jaarlijks 600 miljoen stoppen in betaalbaarheid. Die heeft het kabinet nu al volledig opgeslokt. Iedereen binnen de volkshuisvesting wilde een dialoog aangaan over het toekomstige beleid. De vraag was of het nieuwe kabinet daarin het voortouw zou nemen. Het lijkt er nu op dat het met de rug naar de sector is gaan staan”, aldus Willem van Leeuwen van Aedes. Uit de uitgelekte delen van het conceptregeerakkoord blijkt dat er de komende vier jaar niet getornd wordt aan de beperking van de hypotheekrenteaftrek. Er komt ook geen staatscommissie die de mogelijkheden en gevolgen van een beperking van de hypoheekrenteaftrek zou moeten nemen. De PvdA heeft dit punt ingeleverd in ruil voor de beperkte huurstijging.
Met de afspraak om van de hypotheekrente af te blijven, lijkt het PvdA-plan om de overdrachtbelasting voor starters te schrappen van de baan te zijn. De PvdA wilde dat immers financieren met de opbrengst van de hypotheekrentebeperking.
Het kabinet heeft forse ambities voor de aanpak van de oude achterstandswijken. Er komt een minister voor Volkshuisvesting en Integratie die “honderden miljoenen” extra krijgt voor de aanpak. Het is de bedoeling dat het kabinet afspraken met sociale partners en andere maatschappelijke sectoren gaat maken over de uitvoering van de afspraken in het regeerakkoord.

Wijkaanpak

In een convenant met de corporatiesector zal onder andere worden vastgelegd wat de inbreng van de sociale huisvesters wordt in de aanpak van de oude wijken. Los van een forse investering in de zogeheten brede wijkaanpak van de corporaties koerst het kabinet koerst aan op een verdubbeling van de woningbouwproductie door corporaties. Het nieuwe kabinet investeert daarnaast fors in energiebesparing. Er komt een minister van milieu die jaarlijks 800 miljoen extra krijgt om het energieverbruik met twee procent per jaar terug te dringen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels