nieuws

FNV Bouw blijft plannen rond extra heffing AOW volgen

bouwbreed

FNV Bouw blijft alert op de plannen rond de extra heffing over de aow voor mensen die eerder dan hun 65ste stoppen met werken. De kritiek van het CPB op de uitvoerbaarheid ervan, maakt de definitieve voorstellen des te spannender.

“We hebben naar aanleiding van het uitgelekte concept van het regeerakkoord ons best gedaan om mensen in de bouw inclusief uitvoerders geen last te laten hebben van het voorstel van de coalitie. Door verhoging van de grens van 15.000 naar 18.000 euro aanvullend pensioen, is dat gelukt”, zegt vice-voorzitter John Kerstens.
De kritiek van het CPB maakt hem echter niet gerust. De rekenmeesters wijzen op fiscaal technische problemen die opdoemen in de uitvoering. Het idee is om de hoogte van de heffing af te laten hangen van het aantal maanden dat iemand voor z’n 65ste met vroegpensioen gaat. Het CPB vindt dat onwerkbaar omdat de fiscus slechts jaarinkomens kent en niet in maanden rekent. Voor deze regeling zou een aparte administratie bijgehouden moeten worden.
“Nu zal dus veel afhangen van de manier waarop de uitvoering uiteindelijk wordt geregeld. Zolang die niet slechter is dan wat nu wordt voorgesteld, kunnen we ermee leven”, aldus Kerstens.

Positief effect

Het CPB rekent overigens voor dat de maatregel zoals die er nu ligt, in 2011 een positief effect heeft op het overheidstekort van 0,15 procent van het bruto binnenlands product. In de jaren daarna kan dat oplopen omdat voor zover het CPB nu weet de grens van 18.000 euro geïndexeerd wordt met de stijging van de prijzen in plaats van met de lonen.
Aangezien de pensioenen die index wel volgen tenzij de beurs weer instort, komen steeds meer ouderen onder de strafheffing te vallen.

Reageer op dit artikel