nieuws

Fikse investeringen in probleemwijken

bouwbreed Premium

De nieuwe coalitie legt voor de aanpak van de probleemwijken een fikse rekening neer bij de corporaties. De sociale huisvesters moeten de komende kabinetsperiode 3 miljard euro van hun vermogen gericht inzetten op de meest kwetsbare probleemwijken. Daarnaast verlangt de coalitie dat de corporaties ook een forse duit in het zakje doen voor energiebesparing in de hun woningvoorraad.

Het regeerakkoord van CDA, PvdA en Christen­Unie staat bol van ambitie voor wat betreft de aanpak van de probleemwijken. Voor de zomer moet er een actieplan liggen, zodat voor een brede samenhangende sterke wijken aanpak. “De aanpak is erop gericht binnen acht tot tien jaar van probleemwijken weer vitale woon- werk- en leefomgevingen te maken “, aldus de partijen.
De corporaties krijgen een zware rol toebedeeld van de coalitie. De tijd van vrijblijvendheid is met de komst van Balkenende-IV voorbij, zo blijkt. De coalitie koerst aan op een spijkerharde prestatieafspraak met de corporatiesector over de inzet in de probleemwijken en energiebesparing. Uit de financiële paragraaf valt op te maken dat het kabinet alleen al voor de wijkenaanpak verlangt dat de corporaties daarvoor vanaf volgend jaar 750 miljoen euro structureel gaan inzetten. Mochten de sociale huisvesters tegenstribbelen dan zal op een andere manier “het omvangrijke maatschappelijke vermogen van woningcorporaties actief voor dit doel worden ingezet.”

Afspraken

In het regeerakkoord kondigt de coalitie aan dat het met de sector aan tafel gaat zitten om landelijke afspraken te maken. De corporaties deden vorige week zelf een bod, maar noemden geen concrete bedragen voor hun inzet in de oude wijken. Wel toonden de sociale huisvesters zich bereid te investeren in betere isolatie van de corporatiewoningen. Hiermee zou alleen al een investering van 4 miljard gemoeid zijn.
De coalitiepartijen hebben afgesproken dat het Rijk zelf de komende vier jaar een miljard extra in het Gemeentefonds gaat stoppen voor de wijkenaanpak. Een deel van dit geld komt in een apart potje terecht waarmee initiatieven van wijk- en buurtbewoners kunnen worden gesteund.
Het kabinet heeft ook een ambitieuze doelstelling voor de woningbouwproductie. Jaarlijks moeten er tussen de 80.000 en 100.000 woningen bij komen. De corporaties moeten daaraan een flinke bijdrage leveren. De sociale huisvesters boden vorige week aan tot en met 2010 jaarlijks 40.000 woningen te bouwen.
Het kabinet streeft naar een evenwichtiger woonontwikkeling en bevolkingssamenstelling in het stedelijk gebied. Om dit te bereiken, verlangen de partijen dat de randgemeenten meer gaan bouwen voor midden- en lagere inkomensgroepen.
Op pagina 3:
Budget voor wegen en water zeer bescheiden.

Reageer op dit artikel