nieuws

Facelift voor Assepoesters van Nederlandse kust

bouwbreed

Van Assepoester, lelijk eendje en zwakste schakel naar een tweede Hillegersberg, een natuurgebied à la Kennemerduinen en een wereldstad aan zee. De Stichting Nieuw-Holland ziet een glansrijke toekomst weggelegd voor Hoek van Holland, Ter Heijde en Scheveningen. Deze toekomst staat beschreven in het rapport ‘Kanskaarten voor de Kust’, dat de stichting gisteren overhandigde aan gedeputeerde Lenie Dwarshuis.

De Stichting Nieuw-Holland, opgericht in 1991, bestaat uit vertegenwoordigers van onder meer TBI, ING, Grontmij, Multi Vastgoed en Bouwfonds MAB. In het debat over de toekomst van de Delflandse kust ziet de club deze kust als kans en niet als bedreiging, licht bestuurslid Jan Zegering Hadders van ING toe. “Door de kust bovendien niet als één grote zandplaat te beschouwen, maar in de planvorming op te delen in kleinere stukken, blijft het ook dichter bij het voorstellingsvermogen van de mensen.” Achterliggende gedachte van de Kanskaarten is om met zeewaartse verbreding van de kust te zorgen voor veiligheid én compensatie van het verlies aan natuur dat ontstaat door aanleg van de Tweede Maasvlakte.
Hoek van Holland, in het rapport beschreven als Assepoester van de kust, kan een opknapbeurt wel gebruiken, meent Nieuw-Holland. De oplossing: uitbreiding van de kustlijn met 750 tot 900 hectare. Dit nieuwe gebied, Rotterdam aan Zee genaamd, ontstaat rond een getijdelagune met een open verbinding naar zee en een zeejachthaven, winkels, appartementen, een waterskibaan en een surfspot. Rotterdam aan Zee wordt een tweede Hillegersberg voor hoogopgeleide en koopkrachtige bewoners, en bovendien een duurzame stad. De kosten voor landaanwinst bedragen 450 miljoen, de ontwikkeling van Rotterdam aan Zee kost 400 miljoen euro.
De 35 hectare extra duingebied die de op dit moment voor Ter Heijde, ‘het lelijk eendje van de Delflandse kust’ op het programma staan, zijn volgens de stichting “volstrekt onvoldoende”. Liever zou de stichting “grootschalige natuurontwikkeling’ met waterbekkens, naar voorbeeld van de Kennemerduinen”. Boven Ter Heijde is ruimte voor een educatief kassenmuseum als hommage aan het Westland. De aanleg van het 300 hectare grote natuurgebied, inclusief recreatievoorzieningen, kost 265 miljoen euro.
Voor Scheveningen, een van de zwakste schakels aan de kust, ziet Nieuw-Holland een rol als wereldstad aan zee weggelegd. Beide havenhoofden worden uitgebreid, waarbij een ‘pret’-functie is weggelegd voor het noordelijk havenhoofd met een demontabel beachvolleybalstadion en een internationaal congrescentrum. Voor het zuidelijk havenhoofd is een jachthaven van olympisch formaat voorzien. Verder krijgt het gebied, inclusief het Norfolkterrein, een woonbestemming.
Marktinvesteringen dekken gedeeltelijk de hoge kosten, aldus Zegering Hadders. Daarnaast zal de overheid in de buidel moeten tasten. “De natuur die verloren gaat bij uitbreiding van de Rotterdamse haven, wordt gecompenseerd. Maar het opspuiten van zand is daarbij al een veel goedkopere oplossing dan het aankopen van dure landbouwgrond.”

Reageer op dit artikel