nieuws

Eurostat: Nederland achterop bij bouwdrift in Europa

bouwbreed

De groei van de Nederlandse bouw blijft achter bij het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistische bureau Eurostat.

Vergeleken met november nam de Nederlandse bouwproductie in december met 0,1 procent af. Elders in Europa werd over het algemeen een toename van 0,5 procent genoteerd. Op jaarbasis valt de geringe vaderlandse vooruitgang nog sterker op. Terwijl Nederland in de slotmaand vergeleken met december 2005 amper 1,1 procent groei realiseerde, was de gemiddelde toename in het Europa van de 27 landen 6,8 procent.
Hoewel de Nederlandse bouw volgens alle prognoses snel weer op dreef komt, heeft ons land de achterstand ten opzichte van het tempo rond de eeuwwisseling nog steeds niet weggewerkt. Vergeleken met het jaar 2000 noteert Eurostat voor Nederland een bouwproductie van 97,9 procent. Andere achterblijvers zijn Portugal (74 procent), Duitsland (87,6 procent) en België (99,6 procent).
De bedrijvigheid in de bouwsector neemt momenteel het snelste toe in Oost- en Midden-Europa. In het jongste euroland Slovenië tekende zich in december een groei af van maar liefst 30,3 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2005. Ook Roemenië (24,2 procent) en Slowakije (20,1 procent) lijken niet te stuiten. In Polen en Tsjechië bedraagt de groei respectievelijk 19,4 en 18,2 procent.

Duitsland

Van de grote Europese economieën is vooral Duitsland sterk in opmars. In de tweede helft van het jaar schommelde de groei rond de 7,5 procent. November liet het cijfer 11,7 procent zien om vervolgens het jaar af te sluiten met een stijging van de bouwproductie van 16,1 procent, net zo hoog als in Oost-Europa. In België lag de bouwproductie in december 10 procent hoger dan eind 2005.
Uit de cijfers van Eurostat komt naar voren dat de sector burgerlijke en utiliteitsbouw zich sneller herstelt dan de grond-, water- en wegenbouw. In de Europa van de 27 landen nam de gww in december met 4,6 procent toe, de b&u met 7,1 procent.

Reageer op dit artikel