nieuws

Energieleverancier geeft alleen grootverbruiker korting op nota

bouwbreed Premium

Het zijn alleen de echte grote verbruikers die bij het afsluiten van een nieuw contract een flinke korting kunnen bedingen bij de energieleveranciers. Alle andere bedrijven kopen verhoudingsgewijs zo weinig energie in dat de verleende korting in het gunstigste geval net niet meer symbolisch is. Dat zei energie-adviseur Kees Meijnen van Ploos van Amstel Milieu Consulting tijdens een bijeenkomst op de vakbeurs Facilitair/Gebouw in Den Bosch.

De praktijk leert Meijnen dat maar weinig bedrijven stilstaan bij de energievoorziening. Nutsleveringen krijgen doorgaans pas aandacht wanneer de distributie stokt. Als gevolg daarvan weten niet veel organisaties hoe ze zich op de vrije energiemarkt moeten bewegen. Het ontbreekt ze vaak ook aan tijd en interesse om zich te verdiepen in de energievoorziening. Gespecialiseerde adviseurs zien in die leemte een aantrekkelijke markt; niet in de laatste plaats omdat organisaties met deze deskundige hulp geld hopen te sparen.
Bedrijven hopen bijvoorbeeld geld te sparen door met andere bedrijven collectief energie in te kopen. Energiebedrijven raken echter maar zelden onder de indruk van de hoeveelheid die zo’n combinatie afneemt. De eventuele korting is navenant, weet Meijnen. Kopen op het moment dat de energieprijs minder snel stijgt kan een bedrijf meer opleveren. De prijs stijgt alleen maar; een kilowattuur elektriciteit kan in het vernieuwde contract nooit minder kosten dan in het aflopende. Veranderingen in de omstandigheden die het uiteindelijke tarief bepalen kunnen evenwel het bedrag drukken dat meer moet worden betaald.
Met besparing valt beduidend meer te verdienen. Bedrijven moeten zelf nagaan waaraan de energie opgaat en zelf bepalen of het verbruik niet wat minder kan. Een adviseur kan dat ook maar die zal voor zijn inspanningen een bepaalde vergoeding vragen. Soms is dat een ogenschijnlijk te verwaarlozen bedrag per kilowattuur. Wie de moeite neemt dat over een jaar door te rekenen zal ontdekken dat het om een niet onaanzienlijk bedrag gaat. En de praktijk leert Meijnen dat de adviseur die met andere bedrijven een soortgelijke overeenkomst sluit zich zo van een vorstelijk inkomen verzekert.

Besparen

Organisaties die weinig werk maken van hun energieverbruik hebben ook geen inzicht in de hoeveelheid die ze kunnen besparen. Bij scholen bijvoorbeeld is de energienota de derde kostenpost in de exploitatie.
Zonder al te grote inspanningen zouden de gezamenlijke onderwijsinstellingen jaarlijks zo’n 40 tot 50 miljoen euro kunnen besparen. Alleen al het nalopen van de nota kan financieel voordeel opleveren, zegt Meijnen; de praktijk leert dat er fouten zitten in ruim 40 procent van de facturen die de netbeheerders versturen.

Maatregelen

De overheid sommeerde de netbeheerders dan ook maatregelen te treffen. Organisaties met verschillende vestigingen kunnen de bijbehorende nota’s vergelijken en nagaan waarom de ene vestiging meer verbruikt dan de andere.
Prijskopers komen bedrogen uit, waarschuwt Meijnen. Zo’n vorm van prijskopen is bijvoorbeeld een veiling waarbij verschillende leveranciers een bod uitbrengen op de in te kopen hoeveelheid energie. De laagte prijs blijkt dan aan allerlei voorwaarden gebonden die in de praktijk al snel worden overschreden. En de afnemer moet daardoor meer betalen dan eigenlijk had gehoeven. En soms geeft de leverancier een korting die langs een omweg weer wordt gecompenseerd.

Reageer op dit artikel