nieuws

Corporaties laten grote kans liggen

bouwbreed

Eindelijk ligt het er dan. Het langverwachte bod van de corporaties. Maar in het door brancheorganisatie Aedes verspreidde stuk staan slechts plechtige beloftes en grote bedragen. De sociale huisvesters laten hiermee een kans liggen om met een scherpe visie de steeds harder aanwakkerende discussie over de sector in hun voordeel om te buigen.

beschouwing
Het ‘Antwoord aan de samenleving’, zoals het door de ledenvergadering van Aedes goedgekeurde document heet, telt veertien pagina’s. Na het titelblad begint het document met twee citaten. Eén uit de Aedes Code, een gedragscode voor sociale huisvester. En een ander citaat van de commissie Sas, een intern clubje dat Aedes van maatschappelijk advies voorziet.
Beide citaten zijn plechtige opsommingen van al de mooie doelen die de corporaties nastreven. “We zijn maatschappelijke ondernemingen”, stelt de Aedes Code. “Corporaties zorgen ervoor geworteld te zijn in de lokale samenleving”, vindt commissievoorzitter Maarten Sas.
Na de plechtige citaten volgen de cijfers. Corporaties reserveren de komende twee jaar 600 miljoen euro voor betaalbare huren. En de corporaties laten aan de samenleving weten dat zij tot en met 2010 een bedrag van 25 miljard euro investeren. Ruim een vijfde van dit bedrag wordt niet terugverdiend en is dus een investering in de leef baarheid van de wijken.

Beloftes

Tot zover de feiten. Daarna komen de beloftes. Zo moet er een systeem opgezet worden dat het mogelijk maakt om wijken zeer gedetailleerd te volgen. Op die manier kan de minister van VROM ook aangeven over welke wijken hij het heeft als hij roept dat er 140 slecht aan toe zijn. Alsof de sector dat zelf niet zou weten. Én de corporaties willen het energieverbruik van hun woningen met een vijfde terugbrengen.
De meest concrete toezegging van de sector is een heffing die de corporaties zichzelf opleggen als een corporatie geld tekortkomt. Een mooi gebaar. Met name naar de Haagse politiek, die al geruime tijd staat te popelen om zelf zo’n afromingsheffing aan de sociale huisvesters op te leggen. Maar wellicht een iets te doorzichtige manoeuvre die bij de onderhandeling over het met het nieuwe kabinet te tekenen convenant wel eens snel doorgeprikt zou kunnen worden.
De grote maatschappelijke vragen van de corporatiesector blijven in het ‘Antwoord aan de samenleving’ onbeantwoord. Zo wordt er niets gezegd over hoe de sector ingepast zou moeten worden in de Europese context. Brussel heeft niet alleen moeite met de staatssteun van corporaties, maar vraagt zich ook af of de sector met een derde van alle woningen in Nederland niet te groot is.

Miljardenreserves

En het allergrootste probleem van de corporaties wordt angstvallig gemeden. “De guldens klotsen bij de corporaties tegen de plinten”, was vroeger een veel gehoorde uitdrukking. Inmiddels spuiten de euro’s door de schoorstenen naar buiten. Willen de sociale huisvesters hun huidige invloedrijke positie behouden, dan zullen zij in rap tempo een goede, concrete, aanwijs- en in Europa onderbouwbare bestemming moeten vinden voor hun miljardenreserves.

Reageer op dit artikel