nieuws

Coentunnel op zijn plek met zwaar beton

bouwbreed Premium

Een aantal funderingspalen onder de noordelijke toerit van de Coentunnel is afgebroken. Om opdrijven van de betonnen tunnelbak te voorkomen worden de zijwanden en de middenwand verhoogd door middel van zwaar beton.

De mindere staat van de fundering van de noordelijke toerit is aan het licht gekomen na een inspectie die vorig voorjaar is uitgevoerd. Het was een grote inspectie die bij tunnels eens in de vijf jaar wordt uitgevoerd. De resultaten zijn aanleiding geweest de fundering extra te onderzoeken. De noordelijke toerit is uitgerust met funderingspalen die de trekkracht moeten leveren die ontstaat door de opdrijvende kracht van het grondwater.
Mark Zwaan, hoofd wegendistrict Amsterdam van Rijkswaterstaat, zegt dat een gemeten verplaatsing van 12 centimeter van de tunnel in noordelijke richting ten opzichte van de aanleg, aanleiding is geweest de fundering aan de noordzijde bij het begin van de noordelijke toerit te laten onderzoeken. Onderzoeken van diepgelegen verbindingen van paal en tunnelbak werd als te complex en riskant afgedaan. Op de plek van het onderzoek bleek een paal afgebroken.
Het is de expert opinion van deskundigen dat meer palen afgebroken moeten zijn, maar dat de veiligheid van de tunnelgebruiker vooralsnog niet in het geding is. Omdat de verplaatsing van de tunnel zich al jaren voordoet, en zich naar alle waarschijnlijkheid zal blijven voordoen, kan de stabiliteit van de tunnel op termijn echter wel gevaar lopen. Dat maakt nu het nemen van maatregelen noodzakelijk.

Stabiliteit

Om de stabiliteit van de noordelijke toerit in vertikale zin te waarborgen, is gekozen voor het verzwaren van de tunnelbak. Zwaan laat weten dat daarvoor nog veel onderzoek is gedaan en dat daarvoor veel en complex is gerekend. De problematiek rechtvaardigde zelfs het vragen van een third opinion. Zo zijn uiteindelijk Bouwdienst Rijkswaterstaat, TNO, TU Delft en marktpartijen erbij betrokken.
De noordelijke toerit, net als de zuidelijke, op de natuurlijke grondslag funderen is niet mogelijk geweest vanwege de draagkracht van de ondergrond. Een gering verschil van totaal gewicht en eigen gewicht kan de grondspanningen in de ondergrond laag genoeg houden, maar de veiligheidsmarge tegen opdrijven kan daardoor ook te gering zijn.
Na uitvoeren van de werkzaamheden vindt Rijkswaterstaat dat deze Coentunnel nog vele decennia veilig te gebruiken is. Om de nodige werkzaamheden uit te voeren zijn verkeersbeperkende maatregelen nodig. Voor het verzwaren van de wanden zijn drie weekeinden in maart en april voorzien.

Reageer op dit artikel