nieuws

Budget voor wegen en water zeer bescheiden

bouwbreed

Het nieuwe kabinet trekt 250 miljoen euro extra uit voor wegenprojecten en eenzelfde bedrag voor openbaar vervoer. Voor de bescherming tegen hoog water is de komende vier jaar 375 miljoen euro gereserveerd, blijkt uit het regeerakkoord. Oppostiepartij VVD ziet de auto als melkkoe terugkomen.

De verkeersparagraaf is gisteren samen met het regeerakkoord gepresenteerd door de onderhandelaars van CDA, PvdA en Christen­Unie. De verwachting is dat de nieuwe ministersploeg binnen twee weken op het bordes bij de koningin staat.
Infrastructuur krijgt er in vergelijking met de afgelopen regeerperiode een bescheiden budget, zeker in vergelijking met de nieuwe speerpunten zorg, onderwijs en oude wijken. In 2008 is in totaal 50 miljoen euro beschikbaar voor infrastructuur. Het bedrag loopt op tot 200 miljoen euro in 2011 en ook voor de periode daarna wil het nieuwe kabinet dat bedrag op de begroting reserveren. Het is voor het eerst dat het geld voor openbaar vervoer apart is geoormerkt en niet uit de grote bulk voor infrastructuur komt. Een succesje voor de PvdA.
De Nota mobiliteit is overeind gebleven, waarbij de kilometerheffing uiterlijk in 2012 wordt ingevoerd. De wens van de ChristenUnie om 400 miljoen euro af het wegenbudget te snoepen, is door de andere partijen geblokkeerd. Ook de Zuiderzeelijn staat nog in het regeerakkoord. Daar is over afgesproken dat als nut en noodzaak niet worden aangetoond het kabinet het bedrag van 2,85 miljard euro verdeelt tussen de noordelijke provincies en de regio Amsterdam voor infra-projecten waarvoor meerwaarde is aan te tonen.
Voor het waterbeleid is 375 miljoen euro vrijgemaakt. Een fractie van de 1,6 miljard euro die de watercommissie van Willem Alexander vroeg. Daarbij moet worden aangetekend dat al 400 miljoen euro beschikbaar was. Echter voor de 800 miljoen euro die nodig is voor de aanpassingen aan de Afsluitdijk is geen enkele dekking en wordt op het bordje van alweer een volgend kabinet gelegd.

Lachertje

Opppositiepartij VVD heeft er geen goed woord voor over. “In verhouding met de inspanningen die dit kabinet heeft geleverd is dit een lachertje. Zo ga je niet om met een groot risico als waterveiligheid”, schampert VVD-Kamerlid Paul de Krom.
Ook VNO-NCW en MKB-Nederland vinden de gereserveerde bedragen aan de magere kant. De werkgevers zijn wel positief over de plannen om economie en ondernemerschap te versterken, maar teleurgesteld dat er niet een Randstadprovincie komt om het westen van het land een slagvaardiger bestuur te geven.

Reageer op dit artikel