nieuws

Brandpreventie vooral kwestie van vragen blijven stellen

bouwbreed Premium

Brandpreventie en veiligheid blijven de gemoederen bezighouden. Op een minicongres werden praktijk en regelgeving nog eens tegen het licht gehouden. Brandpreventie loont meent BBN.

I n de Croesezaal boven hal 7 was brandpreventie ’s ochtends onderwerp van gesprek. ‘Voorkomen is beter dan genezen’, betoogde Brandveilig Bouwen Nederland (BBN), de organisator van ‘Brandveilig bouwen’. De brancheorganisatie voor toeleveranciers van bouwkundige brandpreventie lanceerde hier de checklist ‘De essentiële bouwkundige controlepunten’. “Bouwkundige brandpreventie loont. We hebben onze kennis over brandveiligheid behapbaar gemaakt voor de markt. Het eindresultaat is een handleiding met een aantal controlepunten”, aldus Leo Oosterveen, branchemanager van BBN.
De uitgave is onderverdeeld in zeven specifieke productgroepen waaronder industriële deuren, brandschermen en verven en coatings. “Een visuele inspectie is een eenvoudige, eerste stap om brand­onveilige bouwkundige situaties te achterhalen en brengt al veel zaken aan het licht waarvan de haren je te berge rijzen. Met regelmaat treffen we nog een keg onder een zelfsluitende brandwerende deur a an.”

Trend

Hij signaleert bij de wetgever de trend om de verantwoordelijkheid bij de gebouweigenaar te leggen. Maar deze kan dat op zijn beurt weer bij de productleverancier neerleggen. Hij riep alle betrokken partijen dan ook op om vooral alert te zijn. “Vraag naar een testrapport, controleer of wat geleverd is ook getest is en of de vereiste laagdikte is aangebracht. Er worden nog altijd te weinig vragen gesteld. Bij onduidelijkheden en twijfel stel vragen aan de leverancier”, riep hij zijn gehoor op om zo een wisselwerking tussen leveranciers en afnemers op gang te brengen. De rol van de lift bij brand krijgt een steeds voornamere rol. Nieuwe normen geven daar al invulling aan. Koos van Lindenberg van het Liftinstituut ging vooral in op de brandweerlift (EN 81-72) die in geval van brand gebruikt kan worden. Het Bouwbesluit verplicht zo’n lift bij een hoogte van 20 meter, een speciale gebouwfunctie en bij een gebruiksoppervlak van meer dan 500 vierkante meter. “Het Bouwbesluit faciliteert nog onvoldoende in moderne brandliften. Belangrijkste randvoorwaarde is dat er een brandvrij en rookwerend voorportaal moet zijn. Aan de gestelde randvoorwaarden moet dan ook wel worden voldaan. Gebouweigenaren zouden daar vanuit hun zorgplicht naar moeten streven.”

Corrosie

Een hoger kwaliteitsniveau is ook wat de Vereniging toeleveranciers metalen Dak- en Gevelmaterialen (MDG) en Dumebo DWS voor ogen hebben. De twee brancheverenigingen dragen daaraan bij met de nieuwe ‘Kwaliteitsrichtlijn metalen gevel en daken’. Het instrument is een handig hulpmiddel voor opdrachtgever, architect en verwerker.
Ad Reinen van Corus Bouw ging nader in op de duurzaamheid van niet-inspecteerbare stalen onderdelen in de bouw. Het gaat om achterconstructies van laagkoolstofstaal. Van groot belang voor corrosie is het SO 2 -gehalte (sulfaatdioxide) in de atmosfeer. “Praktisch gesproken heeft SO 2 geen invloed meer op corrosie. Het SO 2 -gehalte in Nederland en West-Europa is sinds 1970 met een factor 40 afgenomen. De aantasting van metalen is vrijwel geheel verdwenen omdat de regen niet meer zuur is.”
Ondanks deze ontwikkeling stelt het huidig wettelijke kader nog steeds hoge eisen over corrosiebescherming. “De laagdikte van met name zink en verf kan een factor 3 lager. Dat zou een enorme kostenbesparing opleveren.”

Reageer op dit artikel