nieuws

Belgische bouw kijkt terug op uitstekend 2006

bouwbreed

De Belgische bouw heeft vorig jaar een groei gekend van 7,52 procent. Dat is bijna drie keer zoveel als de gemiddelde economische groei in België van 2,67 procent van het bruto nationaal product (bnp). Dat heeft de Confederatie Bouw gisteren bekendgemaakt.

Tussen september 2005 en september 2006 steeg het personeelsbestand met 8000 loontrekkenden waarmee de sector een derde voor haar rekening nam van de stijging van totale werkgelegenheid.
Er zijn volgens de aannemersorganisatie verschillende redenen waarom de bouw in België kan terugzien op deze goede resultaten. Ofschoon er zich een stijging van de vraag voordeed in de meeste marktsegmenten, presteerden vooral de werken in de burgerlijke bouwkunde (verkeers- en andere infrastructuur) en de nieuwbouw zeer goed. Het succes in de burgerlijke bouwkunde is vooral het resultaat van de investeringen door de lokale overheden, die aangespoord door de gemeenteraadsverkiezingen hun investeringen opdreven om in de gunst van de kiezers te komen. Dat is een om de zes jaar terugkerend fenomeen in België.

Bouwkunde

De investeringen in de burgerlijke en utiliteitsbouw stegen volgens de eerste berekeningen vorig jaar gedurende de eerste drie maanden vergeleken met dezelfde periode in 2005 met 5 procent, maar niets wijst op een terugval in het laatste kwartaal.
De bouw van nieuwe woningen steeg vorig jaar met meer dan 10 procent vergeleken met 2005. In 2006 werd begonnen met de bouw van 55.000 woningen tegenover 52.000 in 2005, hetgeen en nieuw record betekent. Ook het aantal renovaties van woningen, waarvoor een bouwvergunning vereist is, steeg met 1,5 procent terwijl de stijging van het aantal niet-woongebouwen, waarvan met de bouw werd begonnen in 2006, met 4,3 procent steeg in het eerste halfjaar van 2006.
Er waren ook grote tegenvallers in 2006. Zo blijft het aantal faillissementen, ofschoon het vorig jaar met 10 procent daalde, met 977 bedrijfssluitingen nog altijd erg hoog. Ook het feit dat de bouw steeds moeilijker arbeidskrachten kan vinden door de dalende binnenlandse belangstelling, beschouwt de Confederatie Bouw als een belangrijke handicap. De toevloed van buitenlandse bouwvakkers (vooral uit Polen) kan de vraag naar arbeidskrachten niet bijbenen.

Investeringen

Voor dit jaar verwacht de aannemersorganisatie een daling van de overheidsinvesteringen na het topjaar 2006. Volgens het Nationaal Planbureau zou de daling wel eens tot 10 procent kunnen oplopen, waarmee de in 2006 geboekte vooruitgang meteen teniet wordt gedaan. Voor het lopende half jaar verwacht de aannemersorganisatie nog dat de groei in de woningbouw op peil blijft, maar daarna een terugval begint in te zetten.

Reageer op dit artikel