nieuws

Beleid kabinet zet woningmarkt vast

bouwbreed Premium

CDA en PvdA hebben beide gescoord aan de onderhandelingstafel. De christen-democraten stelden de hypotheekrenteaftrek veilig, de partij voor de werkenden prees zich gelukkig nu de huren niet meer mogen stijgen dan de inflatie. Het compromis mag bij de Tweede Kamerfracties goed zijn gevallen, het zet de woningmarkt de komende vier jaar muurvast.

beschouwing
De kater moet het zwaarste zijn voor de ambtenaren van het ministerie van VROM. Met VVD-minister Sybilla Dekker als boegbeeld heeft het departement de afgelopen jaren geploeterd om meer ruimte te creëren voor het maken van beleid op de Nederlandse woningmarkt. Om de gewenste lucht te krijgen probeerde Dekker een voorzichtige hervorming van de huurmarkt door te voeren.
Dekkers ambitie wordt niet alleen gesteund door de commerciële verhuurders.
Ook Aedes, de belangenorganisatie van woningbouwcorporaties, zag er wel wat in. Daarnaast zijn vrijwel alle woningmarktdeskundigen het erover eens dat de huidige situatie niet langer kan blijven bestaan. Hoe langer de huren kunstmatig laag worden gehouden en de hypotheekrenteaftrek in zijn huidige vorm blijft bestaan, hoe hoger de maatschappelijke kosten.
Kort gezegd is Dekker geen stap vooruitgekomen. Haar beleid werd door haar opvolger Pieter Winsemius wel door de Tweede Kamer geloodst, maar strandde uiteindelijk in de senaat waar het onderwerp controversieel werd verklaard en bleef liggen tot na de kabinetsformatie.
Directeur Johan Conijn van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) adviseerde eind november bij zijn inauguratie tot hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam de beleidsmakers om de problemen op de woningmarkt in hun onderlinge samenhang aan te pakken.
Ter onderbouwing toonde hij in zijn rede een verband aan tussen de grondprijs en de kosten die een huurder moet maken voor zijn woning.

Resultaat

Volgens Conijn komt de vastgelopen Nederlandse woningmarkt niet op gang als alleen de huren worden geliberaliseerd, zoals Dekker met veel pijn en moeite heeft geprobeerd. Echt resultaat wordt pas geboekt wanneer zowel de koop- als de huurmarkt tegelijkertijd wordt aangepakt. Om schokeffecten te voorkomen moeten de veranderingen geleidelijk en verspreid over een lange periode worden doorgevoerd.
De door Conijn uitgestippelde route vraagt om visie en politieke moed. De uitruil van politieke idee-fixen door het PvdA en CDA getuigt hier niet bepaald van. Om nog maar te zwijgen over de ambitie van het vierde kabinet Balkenende om honderdduizend woningen te bouwen. Met een ondeugdelijk beleid, is de eerste doelstelling van het kabinet al voor de in stallatie gesneuveld.

Reageer op dit artikel