nieuws

Baggeraar heeft continu mensen nodig

bouwbreed Premium

Een wereldbaggeraar als Boskalis heeft vrijwel continu behoefte aan mensen vanuit de meest uiteenlopende disciplines. Zeker nu de markt ‘booming’ is, moet het bedrijf concurreren op de arbeidsmarkt. “Gelukkig hebben we nog steeds aantrekkingskracht”, vertelt bestuursvoorzitter Peter Berdowski.

Maritiem personeel op de nog steeds uitdijende vloot, projectdirecteuren wereldwijd, ict’ers, werktuigbouwers, baggertechnologen, noem maar op, Boskalis heeft ze nodig. In een krapper wordende arbeidsmarkt geeft dat soms wel eens proplemen.
“De baggerwereld is een bedrijfstak waar ruimte is voor pionieren. Dat maakt ons aantrekkelijk voor mensen die iets anders willen. Tegelijkertijd is het een hightech bedrijf. We hebben geen duizenden mensen per jaar nodig, maar we willen wel de beste hebben. Arbeidsmarktcommunicatie is dan ook een belangrijk onderdeel bij ons”, aldus Berdowski.

Miljoenenproject

Jonge mensen die echt willen, krijgen bij hem dan ook de kans om zich waar te maken en een goede carrière op te bouwen. Soms noodgedwongen omdat het aantal senioren door pensionering gering wordt. “Jongeren van onder de 30 kunnen al de verantwoordelijkheid hebben voor een miljoenenproject. Veelbelovende aankomende projectleiders geven we extra ondersteuning en aandacht waardoor ze versneld kunnen doorstromen”, aldus de bagger-topman.
Dit betekent niet dat Boskalis alleen maar jongeren zoekt. “Projecten zijn ingewikkelder geworden terwijl ook de contracten complexer zijn. Dat alles vraagt een zekere senioriteit. Eisen op het gebied van bijvoorbeeld arbo en milieu zijn hoger geworden. Dat vraagt eveneens meer van de mensen. Dat maakt dat je eigenlijk streeft naar een goede mix van ervaring en senioriteit enerzijds en leergierige jongeren anderzijds. We hebben nu hele goede jongeren die zonder meer mee kunnen in de eredivisie, maar zijn ze ook al klaar voor de Champions League. Als dat nog niet zo is, dan moeten we ze versneld klaarstomen voor het echte grote werk.”
Ict’ers zijn eveneens een veelgevraagde doelgroep. Behalve de normale kantoorautomatisering kent de baggerwereld zo zijn eigen automatiseringsprojecten, ook op de vloot, die een uitdaging vormen voor de rechtgeaarde automatiseerder. “Laatst hebben we een avond georganiseerd voor ict’ers waar onze eigen mensen de nodige staaltjes techniek hebben laten zien. Het is dan leuk om te zien dat die hun enthousiasme en hun trots op de producten en het bedrijf weten over te brengen.”

Maritiem

Op het gebied van maritiem personeel heeft Boskalis al enkele jaren geleden de bakens verzet. Voor het lagere personeel wordt gekeken naar Filippino’s. Voor het middenkader bezoekt de baggeraar cadetten in de Baltische staten. Inmiddels varen er al zo’n 150 Balten mee op de vloot. De hogere officieren zijn Nederlanders.
“Gelukkig zijn we in staat geweest onze maritieme officieren redelijk vast te houden. Het verloop is slechts 2,5 procent. Wat je wel ziet is een generatiewisseling. Oude kapiteins gaan met pensioen waardoor we inmiddels een stel jonge kapiteins hebben”, schetst Berdowski.
Om aan voldoende mensen van de juiste kwaliteit te komen, blijft het in ieder geval noodzakelijk de bedrijfstak in het algemeen en Boskalis in het bijzonder goed neer te zetten. “In de maritieme sector en de techniek zijn we bekend. In de ondersteunende functies waaronder ict moeten we beter uitleggen waarom Boskalis ‘employer of choice’ is.”

Reageer op dit artikel