nieuws

Alle Rotterdamse vastgoed in één hand

bouwbreed

Het Rotterdamse gemeentebestuur heeft besloten alle gemeentelijke vastgoed onder te brengen bij een centrale vastgoedorganisatie. De nieuwe aanpak moet de sturingsmogelijkheden in het vastgoedbeleid verbeteren.

Volgens het gemeentebestuur is de omvangrijke gemeentelijke vastgoedportefeuille (2,2 miljard euro) in potentie een sterk sturingsinstrument, maar wordt dat onvoldoende benut. Met behulp van een centrale vastgoedorganisatie (CVO) denkt het college van B&W programmapunten op het gebied van wonen, werken, recreatie en onderwijs en concrete projecten in wijken en buurten beter te kunnen aanpakken. Versnippering van het eigendom onder diverse diensten leidt er nu nog toe dat te veel ‘sectoraal’ wordt gehandeld. De CVO, die verantwoordelijk wordt voor beheer van de totale gemeentelijke vastgoedportefeuille met uitzondering van infrastructurele objecten, moet daar een eind aan maken.
Volgens het gemeentebestuur zal de CVO het mogelijk maken gebieds- en klantgerichter te gaan werken. Concentratie van alle vastgoed in één organisatie moet ook leiden tot ontwikkeling van een integrale visie op strategische inzet van vastgoedposities en een betere controle op de vastgoedkosten en -investeringen. De nieuwe organisatie wordt onderdeel van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR).

Reageer op dit artikel