nieuws

Afbraak en opbouw woning op zelfde plek tegen 6 procent btw

bouwbreed

Sinds 1 januari is in België een nieuwe regeling van kracht die bepaalt dat wie in bepaalde achtergestelde stedelijke wijken een oude woning afbreekt en op dezelfde plaats een nieuwe woning bouwt, maar 6 procent btw betaalt in plaats van 21 procent.

De nieuwe regeling kan nog niet worden toegepast omdat de bijbehorende uitvoeringsbesluiten nog altijd niet in het Staatsblad zijn verschenen.
Dergelijke achtergestelde wijken met “ruimten voor versterkte ontwikkeling van huisvesting en stadsvernieuwing” bestaan in 32 Belgische gemeenten, maar de gemeentebesturen mogen zelf uitmaken welke stadsgedeelten in aanmerking komen voor de nieuwe btw-vermindering. De bedoeling van de maatregel is te voorkomen dat er steeds nieuwe bouwgronden in gebruik worden genomen, terwijl in tal van steden woningen leeg blijven staan en verkrotten.

Steun

Vooral in Brussel met een werkloosheidspercentage van 20 procent wonen tienduizenden werkloze inwoners, die met enkele honderden euro per maand steun moeten zien rond te komen, in zeer slechte woningen die vroeg of laat door verkrotting onbewoonbaar worden.
Nu al staat in Brussel 4 procent van de woningen leeg, waarvan de helft zo ver verkrot is dat gewone renovatie niet meer mogelijk is. Daarbij gaat het om enkele tienduizenden krotwoningen.

Reageer op dit artikel