nieuws

Aantasting beton treft alle boeren

bouwbreed

Niet alleen varkensboeren, ook rundveehouders moeten beducht zijn voor versnelde aantasting van het beton van hun mestputten. Alle niet-geventileerde putten zijn gevoelig voor biogene zwavelzuuraantasting.

“Aan de betonnen afdichtingsvloeren van mestputten hangt steevast veel condenswater. In die waterdruppels lost zwavelzuurgas op dat bacteriën in de varkensmest produceren en dat heel agressief zijn weg zoekt door het beton.” Directeur Toine van Casteren van betononderzoeksbureau BAS liet vrijdag overtuigende plaatjes zien van wat er dan gebeurt. Bij een varkensboer waar zijn bureau een inspectie uitvoerde bleek een paar jaar na de bouw al een paar centimeter beton te zijn verdwenen. Inclusief de wapeningsstaven. De sterkte van de afdichting, die zich direct onder de varkensvloer bevond, was teruggelopen tot zo’n 10 procent. Daarmee was een gevaarlijke situatie ontstaan in zijn stal.
Van boerderij tot boerderij kan de situatie sterk verschillen, maar voor veevoederfabrikant Hendrix UTD waren de bevindingen van BAS aanleiding om vrijdag twee voorlichtingssessies te organiseren. De voerleverancier adviseert boeren namelijk ook bij hun stalinrichting en was in die hoedanigheid betrokken bij de bouw van een kleine tweehonderd varkensstallen met een zogenaamd spoelgotensysteem. Onder de eerste bezinkput van dergelijke stallen is de betonaantasting het grootst. In totaal zijn er volgens Hendrix in Nederland zo’n 350 stallen met een dergelijk systeem uitgerust dat een lagere ammoniakuitstoot geeft.
Tijdens de sessies in Apeldoorn en Den Bosch bracht Hendrix de boeren op de hoogte hoe het de gevaren in kaart wil brengen. Na een telefonische inventarisatie van de risico’s zullen er bij verdachte constructies eerst betonboringen worden uitgevoerd. Als die negatief uitpakken zullen er inspecteurs onder perslucht in de mestputten een kijkje nemen. Over de aansprakelijkheid en de omvang van de schade durfde de woordvoerder van Hendrix geen uitspraken te doen.
Heel veel varkenshouders waren er overigens niet op de sessies afgekomen. Ook het door Hendrix ingestelde belteam was bepaald niet platgebeld. Vijfenveertig telefoontjes hadden ze gekregen sinds het noodnummer begin van de week was ingesteld. Een varkensboer die wel was komen opdraven had daar ook een goede verklaring voor. Volgens hem zijn de gevaren wel onderkend. Sommige varkenshouders moesten al na een paar jaar hun roostervloeren vervangen. Sommigen zijn er daarna toe overgegaan niet meer te spoelen, want vooral bij de bewegingen van mest en vocht komt er veel gas vrij. Daarmee overtreden ze weliswaar de milieuwetgeving, maar de aantasting van hun stallen is een stuk minder.

Slimme zet

Een andere aanwezige betitelde de actie van Hendrix als een slimme commerciële zet; een manier om in contact te komen met boeren die nog geen klant bij hen zijn. Ook hij wees erop dat de problemen al langer worden onderkend en dat in de toekomst ook stees vaker rundveeboeren last zullen hebben van vesnelde betonaantasting. Want milieuwetgeving vraagt van hen ook steeds vaker om met gesloten stallen te werken. “Maar het is natuurlijk wel zaak beton van de vereiste milieuklasse, 5d, toe te passen. Daar lichten de aannmers nog wel eens de hand mee.”

Reageer op dit artikel