nieuws

Aantal laagopgeleiden aanzienlijk gestegen

bouwbreed

Het aantal werkzoekenden met een lage opleiding is in januari fors gestegen. Dat meldt het Centrum voor Werk en Inkomen.

Vergeleken met december 2006 is het aantal laagopgeleiden dat zich bij het voormalige Arbeidsbureau liet inschrijven, gegroeid met 9000. Bij het CWI staan in totaal 181.454 mensen ingeschreven die op zoek zijn naar een baan met lage opleidingseisen.
Het aantal dat een technische functie zoekt in onder meer de sectoren bouw en infra steeg licht, van 30.187 in december 2006 naar 30.321 in januari 2007. Voor middelbare en hogere technische beroepen, in onder meer de bouwnijverheid, noteerde het CWI in januari respectievelijk 4242 en 1569 ingeschrevenen. Een maand eerder waren dat er 4356 en 1633, een daling dus van ruim 3 procent.
In totaal stonden bij het Centrum voor Werk en Inkomen in januari 559. 366 mensen ingeschreven. Een flinke daling vergeleken met een jaar eerder, toen noteerde het CWI 684.149 werkzoekenden. Vanwege die terugloop is de organisatie optimistisch voor de komende periode.

Zonnig

Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ziet de toekomst zonnig in en meldt dat de werkloosheid sterk afneemt. Volgens het CBS telt Nederland 380.000 werklozen, dat wil zeggen 5 procent van de beroepsbevolking. “Een jaar eerder was dit nog 6,1 procent”, aldus een toelichting.
De organisatie meldt dat mannen boven 45 jaar minder vaak werkloos zijn. Het aantal werkloze 45-plussers daalde met 19.000 tot 60.000 personen. “Deze groep maakt door de vergrijzing en hun toegenomen arbeidsparticipatie een steeds groter deel uit van de beroepsbevolking”, zo stelt het CBS. “Hun aandeel groeide van 31 procent in 2001 tot 36 procent in 2006.”

Rekenmethode

Opvallend is dat het Centrum voor Werk en Inkomen aanzienlijk meer werklozen telt dan het Centraal Bureau voor de Statistiek. De verklaring is dat beide organisaties een andere rekenmethode hanteren. Het CWI spreekt van niet-werkende werkzoekenden en rekent daartoe iedereen die zich bij de organisatie heeft laten inschrijven. Tot deze groep behoren dus ook mensen die een baan zoeken voor minder dan 12 uur per week en werklozen die vanwege hun leeftijd niet verplicht zijn te solliciteren. Het CBS daarentegen baseert zich niet op exacte gegevens, maar op een steekproef die onder alle Nederlanders wordt gehouden. Daarnaast beperkt de organisatie zich tot informatie over de leeftijdsgroep tussen 15 en 64 jaar. Bovendien worden uitsluitend werkzoekenden genoteerd die betaald werk zoeken voor minimaal 12 uur per week.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels