nieuws

Woonbastions en grachtenpanden in Zutphen

bouwbreed

Het terrein van de voormalige lijmfabriek National Stars & Chemicals ten zuiden van de Zutphense binnenstad wordt vanaf dit najaar herontwikkeld tot een woonlocatie met twee woontorens, 69 grachtenpanden en acht waterwoningen langs de Cabinetgracht. Behalve nieuwe woningen wordt een 100 meter lange kademuur uit de achttiende eeuw ontgraven en opgenomen in het plan.

De kademuur maakte rond 1700 deel uit van de omwalling van Zutphen. Volgens directeur Robert van der Looy van Van der Looy Projektmanagement is de muur gaaf gebleven en hoeven er nauwelijks restauratiewerkzaamheden te gebeuren. De muur moet alleen worden opgegraven.
Achter de kademuur stond toentertijd een groot bastion. Op diezelfde plek verrijzen vanaf het najaar twee appartementencomplexen met 69 appartementen die dezelfde ronding krijgen als het bastion.
Andere overeenkomstige architectonische elementen zijn de terugliggende balkons en de smalle raampartijen die enigszins doen denken aan de schietgaten. De torens worden afgesloten met een soort hoed, waar vlak onder vier penthouses van 175 vierkante meter worden gerealiseerd.

Strakke rij

De 69 stadswoningen verrijzen in een keurige, strakke rij langs de Cabinetgracht die vroeger de doorsteek vormde vanaf de IJssel tot aan de Zutphense grachtengordel, maar daar nu geen deel meer van uitmaakt. De grachtenpanden benadrukken hun individuele karakter door verschillende breedte (5,60 en 6 meter) -en hoogtematen, diverse kleuren baksteen en de verschillende topgevels. De vloeroppervlakte in de grachtenpanden varieert van 150 tot 200 vierkante meter. De prijsklasse loopt uiteen van twee tot drie ton. De penthouses gaan ongeveer 4 ton kosten. De verkoop start in februari.
De sanering van het terrein – vervuiling met paks en koolresten – vergt slechts enkele weken. Belangrijke archeologische vondsten denkt de stadsarcheoloog niet aan te treffen. Vanaf september wordt begonnen met de bouw van de appartementencomplexen.

Reageer op dit artikel