nieuws

‘Woningbouwcorporaties moeten zorgen voor genoeg groen in wijken’

bouwbreed

Corporaties moeten er voor zorgen dat parken, sportvelden en plantsoenen niet verdwijnen uit nieuwbouwwijken. Dat vindt Jan Bolhoeve van Eigen Haard, één van Nederlands grootste sociale huisvesters. “Je moet corporaties op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid aanspreken.”

Directeur Bolhoeve reageert met zijn opmerking op de zorgen van minister Pieter Winsemius van Volkshuisvesting. De bewindsman vreest dat nieuwbouwwijken te veel verstenen omdat het aanvankelijk wel geplande groen tijdens de bouw geruisloos wordt vervangen door stenen. Met name in Vinex-wijken zou dit veel zijn gebeurd.
Bolhoeve vindt dat corporaties hun verantwoordelijkheid moeten nemen en de wijken groen moeten houden. “Zij kunnen met projectontwikkelaars afspraken maken en de kosten compenseren die gemaakt moeten worden om groen aan te leggen.” De corporatiesbestuurder is niet te spreken over het ruimtelijke beleid in Nederland. “We kapitaliseren alle grond die we hebben door er huizen op te bouwen, zonder te kijken naar de kwaliteit van de woonomgeving.”

Grondprijs

Bij het verstenen van nieuwbouwwijken spelen gemeenten een belangrijke rol, zo stelt Bolhoeve. De lokale overheden bepalen niet alleen de grondprijs, maar zijn vaak ook nauw betrokken bij de uitwerking van de bouwplannen. “Gemeenten moeten een woonvisie opstellen en aangeven wat ze willen. Daarna is het hun taak om te controleren of plannen ook volgens afspraak worden uitgevoerd. De realisatie komt voor rekening van corporaties en marktpartijen.”
Door de huidige manier van werken trekken gemeenten volgens Bolhoeve grote risico’s naar zich toe die ze niet altijd in de hand kunnen houden. “Gemeenten zijn daar eigenlijk niet goed voor uitgerust.”
Naast de gemeente heeft ook de hoge grondprijs veel invloed op de wijk die uiteindelijk wordt gebouwd. “Het is natuurlijk heel raar dat we de grondprijs koppelen aan de waarde van de woning die er op staat”, stelt hij. Maar een alternatief prijsbeleid is volgens de bestuurder niet gemakkelijk te vinden. “Ik weet ook niet hoe we dat anders zouden moeten doen.”
Op pagina 2:
Eigen Haard zet in op gebiedsontwikkeling.

Reageer op dit artikel