nieuws

Wijkbewoners willen garanties over overlast Rotterdam CS

bouwbreed

Bewoners van de Rotterdamse Provenierswijk, ten noorden van het centraal station, willen garanties dat de verbouwing van het station niet tot overlast in de wijk leidt.

Bewoners van de wijk zeggen veel overlast te hebben van af- en aanrijdende vrachtwagens met sloopafval en materialen, trillingen door zwaar bouwverkeer en afsluiting van tunnels voor de werkzaamheden.
De afspraken zouden moeten worden gemaakt door de bewonersverenigingen in de Provenierswijk, de bouwers, deelgemeente Noord en spoorbeheerder Prorail.
Een aantal fracties in de deelraad Noord heeft een initiatiefvoorstel ingediend waarin wordt gepleit voor een keurmerk met eisen op het gebied van veiligheid, geluid en milieu waaraan bouwers en vervoerders zich moeten houden.
In november vorig jaar ontstond ophef onder de bewoners van de wijk toen bleek dat met bouwers was afgesproken de aan- en afvoer van goederen zo veel mogelijk via de rustige Provenierswijk af te wikkelen, zodat aan de stadszijde ruimte is voor andere commerciële ontwikkelingen.

Stadszijde

Dit was tegen de belofte dat het expeditieverkeer zoveel mogelijk via de stadszijde zou plaatsvinden, die de vorige wethouder Hulman had gedaan. De Rotterdamse gemeenteraad maande het nieuwe college in november om zich aan de eerdere afspraken te houden.
Op dit moment wordt het hele Centraal Station in Rotterdam volledig op de schop genomen. De metrohalte, het tramstation en de stationhal worden vernieuwd. In 2010 wordt het Centraal Station een knooppunt van verschillende openbaar vervoerssystemen, zoals trein, tram, metro, Randstadrail en hsl.
Er komt ook een nieuwe fietsenstalling aan de Provenierszijde. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan een tijdelijk station.

Reageer op dit artikel