nieuws

VROM tegen verplichte hoofdconstructeur

bouwbreed

Het ministerie van VROM is niet van plan bij complexe bouwwerken een hoofdconstructeur verplicht te stellen. Als er al een wettelijke verplichting moet komen, dan is het aan een nieuw kabinet om daarover te beslissen, aldus het departement.

VROM maakt daarmee duidelijk dat er in elk geval voorlopig geen zicht is op een wettelijke regeling die bij complexe bouwprojecten een coördinerend hoofdconstructeur verplicht stelt. De commissie-De Boer die de gang van zaken rond de bouw van het complex aan het Bos en Lommerplein onderzocht, pleit in het maandag verschenen rapport wel voor een wettelijke verplichte hoofdconstructeur die bij complexe meervoudige bouwprojecten de samenhang bewaakt. De commissie concludeert dat bij Bos en Lommer dat een eindverantwoordelijke bouwcoördinator hard nodig was geweest. “Er was sprake van vele versnipperde verantwoordelijkheden terwijl een scherpe aansturing ontbrak”, aldus de commissie.
Ook de gemeente Amsterdam vindt dat VROM aannemers moet gaan verplichten een coördinerend hoofdconstructeur in de arm te nemen. Vooruitlopend daarop kijkt de gemeente hoe ze dit zelf kan regelen. Amsterdam gaat in elk geval verplichten dat bij de aanvraag van een bouwvergunning voor een complex project een helder plan zit voor het het constructieve ontwerp en de berekeningen.

Haaks

VROM hield ook in het verleden de deur dicht als er een oproep kwam voor de terugkeer van de hoofdconstructeur. Een bij wet verplichtte hoofdconstructeur stuit bij het departement op bezwaren, omdat het haaks staat op de filosofie dat de overheid alleen de kaders aangeeft en dat de bouwers zelf de vrijheid moeten hebben het proces en de verdeling van de verantwoordelijkheid te regelen. Een woordvoerder van het departement wijst er in een reactie op dat het nu al verplicht is de samenhang bij verschillende constructies door te rekenen en op papier te toetsen.
VROM studeert nu op de aanbevelingen van de commissie-De Boer. De Boer pleit ook voor de invoering van een ‘zwarte doos’ bij bouwprojecten boven een bepaalde grens. Daarin zou al het schriftelijk materiaal van start tot de oplevering voor tien jaar bewaard moeten worden. Ook over deze aanbeveling moet een nieuw kabinet zich uitspreken.
Volgens VROM betekent dit niet dat er de komende tijd helemaal niets gebeurt. Met ingang van april wordt de gewijzigde Woningwet van kracht, waarmee de opdrachtgevers meer dan nu verantwoordelijk worden voor de naleving van de bouwregels. Ook is er een nieuw onderzoek van de VROM-inspectie gestart naar aanleiding van Bos en Lommer en de incidenten met de ingestorte daken na de sneeuwval. In dit onderzoek zal de inspectie in kaart brengen hoe in het hele bouwproces de borging van de constructieve kwaliteit functioneert. Het onderzoek moet eind dit jaar klaar zijn.
Daarnaast loopt er bij het departement een onderzoek naar de mogelijkheden voor meer zelfregulering. VROM bekijkt of de toetsing aan de regels en de inspectie gedeeltelijk door gecertificeerde marktpartijen kan worden uitgevoerd.

Reageer op dit artikel