nieuws

Versnelde aanpak ziekenhuis Zutphen

bouwbreed Premium

Het structuurontwerp is net klaar, maar over drie jaar al opent Het Spittaal in Zutphen een heel nieuw ziekenhuis. Voor ziekenhuisbegrippen betekent dat bouwen in recordtempo. De combinatie van asbestproblematiek en nieuwe wet- en regelgeving dwingt het bestuur tot een voortvarende aanpak.

Na een grondige renovatie tussen 1994 en 1998 dacht Het Spittaal voorgoed te hebben afgerekend met het spuitasbest dat bij de bouw van het ziekenhuis in 1971 op de metalen constructiebalken was aangebracht. Hoewel bij de renovatie zeker 99 procent van het asbest was verwijderd, kwamen enkele jaren later bij de verbouwing van de keuken toch opnieuw restanten asbest tevoorschijn. Bij onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw zou altijd rekening gehouden moeten worden met asbestcondities, zo bleek.
De kosten van een nieuwe renovatie, om ook met de laatste resten asbest af te rekenen, werden geschat op 30 miljoen euro. ”Na overleg met het ministerie van VWS is vorig jaar besloten om een nieuw ziekenhuis te bouwen”, zegt woordvoerder H. Markink van Gelre ziekenhuizen, waar Het Spittaal onderdeel van uitmaakt. ”We willen snel bouwen, want door de asbestproblematiek zijn we jaarlijks 3,5 miljoen euro aan onderhoud kwijt.”
Het ministerie heeft toegezegd de kosten voor de sloop van het oude ziekenhuis en het restant van de boekwaarde op zich te nemen. Daar staat tegenover dat het nieuwe ziekenhuis Spittaal onder de nieuwe financieringsregels van het ministerie valt. Dat betekent een grote eigen verantwoordelijkheid, ook voor de financiering van de bouw. De investeringskosten van het nieuwe ziekenhuis zijn geraamd op 55 miljoen euro.
In het structuurontwerp is rekening gehouden met een flexibel gebruik van het nieuwe gebouw. Zo moet het ziekenhuis rendabel blijven. ”De verpleegvleugels is zijn zodanig ontworpen, dat delen daarvan het bij een onderbezetting gemakkelijk kunnen worden verhuurd aan derden”, geeft Markink als voorbeeld.

Flexibel

Als er meer ruimte nodig is, kan er aan de vleugels, maar ook tussen de vleugels worden aangebouwd. De totale vloeroppervlakte van het nieuwe ziekenhuis bedraagt 26000 vierkante meter. Dat is minder dan nu, maar het aantal van 200 ziekenhuisbedden blijft gelijk. Markink: ”Er is minder ruimte nodig, onder andere vanwege het inzetten van flexibele werkplekken, een daling van de verpleegduur de afgelopen jaren en een verschuiving van klinische naar poliklinische behandeling en dagverpleging.”

Snelle aanpak

Het nieuwe gebouw verrijst de komende jaren pal naast het bestaande ziekenhuis, op eigen grond. Voor een deel van de grond moet het bestemmingsplan nog worden aangepast. De aanbesteding van de bouw gaat dit voorjaar van start. Over een jaar moet de bouw beginnen. Een snelle aanpak is niet alleen financieel noodzakelijk, maar wordt ook door het ministerie mogelijk gemaakt nu het Bouwcollege van VWS niet meer hoeft mee te beslissen. ”Daarnaast hebben we het aantal interne gebruikersgroepen dat meepraat over de bouw teruggebracht tot een kleinere groep waarmee we om de tafel zitten”, zegt Markink. Ten slotte is ook het aantal externe partijen aan de overlegtafel teruggebracht om het proces te versnellen. ”Door de regie in handen te geven van Royal Haskoning, hebben we te maken met maar één projectpartner.”

Reageer op dit artikel