nieuws

Veerman schiet woningbouwplan Utrecht in Groene Hart af

bouwbreed

De regio Utrecht kan het plan voor de bouw van 10.000 tot 20.000 woningen tussen Harmelen en Woerden het beste direct in de prullenmand laten verdwijnen. Het Rijk zal nooit en te nimmer met een dergelijk grootschalig plan in het Groene Hart instemmen.

Met deze boodschap heeft minister Veerman (landbouw) de onrust in de Tweede Kamer over plannen van de regio Utrecht willen wegnemen. Vorig jaar kwam de regio met het plan om in de toekomstige woningbehoefte te voorzien door extra te bouwen langs de Oude Rijn tussen Harmelen en Woerden. “Het is hartstikke helder”, aldus Veerman in een overleg in de Tweede Kamer. “We beginnen er niet aan. En als wij er niet meer zitten, zullen de ambtenaren ervoor zorgen dat deze onzalige plannen geen gestalte krijgen.”
Volgens de minister staan de plannen van Utrecht haaks op de visie van het Rijk voor het Groene Hart. Uitgangspunt is dat er in dit nationale landschap alleen voor de eigen behoefte van de Groene Hartbewoners wordt gebouwd. Een studie naar de bouwmogelijkheden tussen Harmelen en Woerden zoals de provincie van plan is, heeft dan ook geen zin, maakte Veerman duidelijk. Ook Utrechtse plannen voor de aanleg van een nieuwe snelweg evenwijdig aan de A2, de A2,5, zijn kansloos, herhaalde de minister.
De CDA-bewindsman, die coördinerend minister is voor het Groene Hart, veegde ook de claim van de drie Groene Hartprovincies voor 350 miljoen euro van tafel voor natuurontwikkeling, waterberging en herstructurering van bedrijventerreinen. De Zuid-Hollandse gedeputeerde Lenie Dwarshuis dreigde vorige week dat de provincies zich terugtrekken als het Rijk niet meer geld in het vooruitzicht stelt. Volgens Veerman kunnen de provincies voorlopig prima uit de voeten met de 368 miljoen euro die het Rijk al heeft toegezegd en de eigen bijdrage 300 miljoen euro. “Ik denk dat de provincies al grote moeite zullen hebben om dat geld weg te zetten”, aldus Veerman.
VROM-minister Winsemius liet in het overleg met de Kamer doorschemeren dat wat hem betreft de tijd rijp is dat het Rijk of de provincies ingrijpen bij Groene Hartgemeenten die er maar niet in slagen hun bestemmingsplannen op orde te krijgen en onvoldoende controleren op illegale bouw. Met name de oppositie in de Tweede Kamer vindt dat het Rijk in actie moet komen nu gebleken is dat 30 tot 50 procent van de bestemmingsplannen voor het Groene Hart verouderd is.

Hoekse Waard weer naar tekentafel

den haag – De plannen voor een bovenregionaal bedrijventerrein in de Hoekse Waard, als overloop voor de Rotterdamse haven, moeten opn ieuw op de tekentafel. Totdat duidelijk is of een bedrijventerrein goed in te passen is in de landelijke omgeving, moet de provincie Zuid-Holland de plannen aanhouden.
Staatssecretaris Van Gennip (economische zaken) heeft daar onder druk van de Kamer mee ingestemd. Een Kamermeerderheid is zeer kritisch over de plannen voor het 180 hectare grote terrein en twijfelt aan de noodzaak.

Reageer op dit artikel