nieuws

Uitgifte bedrijventerreinenstijgt met 7 procent

bouwbreed

De uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen zet door. In 2005 is netto 700 hectare uitgegeven, een stijging van 7 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De verkoopprijs varieert van 34 euro per vierkante meter in Groningen en Friesland tot 205 euro in Zuid-Holland.

Vooral Noord-Brabant en Overijssel hebben veel grond uitgegeven, blijkt uit de Jaarrapportage Ibis van Arcadis en Stec Groep in opdracht van het ministerie van VROM. Nederland telde op de peildatum van 1 januari 2006 3605 bedrijventerreinen, verspreid over 94.600 hectare. In Brabant kwam er 117 hectare bedrijventerrein bij en in Overijssel 103 hectare. Zuid-Holland behoort met een uitgifte van 91 hectare eveneens tot de koplopers en ook in Drenthe, Friesland en Overijssel is sprake van een significante stijging. Opvallend is verder de lage uitgifte in Noord-Holland en Flevoland.
In Utrecht blijken bedrijventerreinen het meest schaars. Slechts 386 hectare is direct uitgeefbaar en dat staat in schril contrast met de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Groningen, Brabant en Gelderland waar per provincie meer dan 1000 hectare beschikbaar is.
In 2005 kwamen er bij de provincies plannen binnen voor 394 nieuwe bedrijventerreinen. Dat aantal is iets gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Meer dan een kwart staat op stapel in Noord Brabant (106), gevolgd door Gelderland (65). In Utrecht zijn slechts negen plannen ingediend en Zeeland is hekkensluiter met drie plannen.
Gemiddeld moet in Nederland tussen de 89 en 104 euro worden betaald voor een vierkante meter bedrijventerrein. Het is weinig verrassend dat de grondprijzen in de Randstad een stuk hoger liggen dan in de rest van het land. De gemiddelde prijs in Zuid-Holland is 194 euro per vierkante meter. Mede door de schaarste volgt daarop Utrecht met 169 euro per vierkante meter. Maar ook in Noord-Holland, Noord-Brabant en Gelderland liggen de prijzen fors boven de 100 euro per vierkante meter. Bedrijven kunnen relatief voor een koopje terecht in de drie noordelijke provincies, waar de prijzen voor de meest populaire plekken nog niet boven de 56 euro kwam.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels