nieuws

Terneuzen blijft plannen voor bouw skihal volledig steunen

bouwbreed

De gemeente Terneuzen blijft de plannen voor een skihal buiten de stad steunen. De grond is al bouwrijp gemaakt, maar het is de vraag of de provincie toestemming geeft.

De gemeente moest een nieuwe planologische procedure opstarten, nadat bleek dat het oorspronkelijke plan, een skihal omringd door andere leasure-ondernemingen commercieel niet haalbaar was. Er ligt nu een ander plan, waarbij de skihal wordt gecombineerd met detailhandel, zoals een supermarkt, woonwarenhuis en electronicawinkel. Maar deze plannen stuiten op verzet van de lokale middenstand.
De gemeenteraad sprak deze week steun uit voor de positie van het college van burgemeester en wethouders. B&W ziet de skihal als een “bovenregionale trekpleister”, die de kwakkelende economie van Zeeuws-Vlaanderen weer wat leven kan inblazen.
Maar de provincie Zeeland moet wel goedkeuring aan het nieuwe bestemmingsplan geven. Begin 2006 had de provincie geen bezwaar tegen het oude plan, maar volgens gedeputeerde H. van Waveren (planologie) heeft het nieuwe plan een ander karakter. “Een supermarkt is geen grootschalige detailhandel of bovenregionale trekker”, zei hij in de Provinciale Zeeuwse Courant. Van Waveren verbaast zich erover dat ontwikkelaar LDZ in eerste instantie een plan indiende voor een skihal met een grote publiekstrekker als een tuincentrum, maar al snel daarna op de proppen kwam met allerlei andere zaken, die nodig zouden zijn om het project te doen slagen. “Die gang van zaken roept op zijn minst twijfels op”.
De start van de bouw van de skihal voert de druk wel op. Het is nog niet bekend wanneer de provincie een beslissing neemt.
Volgens woordvoerder Dirk Timmers van Terneuzen is de gemeente geen rad voor ogen gedraaid door de projectontwikkelaar. “Uiteindelijk bleek het tuincentrum geen haalbare kaart doordat vanuit de directe omgeving bezwaren waren tegen het tuincentrum.” Timmers wijst erop dat de eerste paal nog niet is geslagen. “De voorbereidingen voor de bouw zijn al wel begonnen, zoals het bouwrijp maken van de grond”.
Een negatieve beslissing van de provincie betekent dat de bouw moet worden stilgelegd.

Reageer op dit artikel