nieuws

Sportpark twee keer zo duur door fout gemeente 18pt

bouwbreed

Door een fout van de gemeente Utrecht kost een nieuw sportpark geen 2,8 maar 5,6 miljoen euro.

Bij het inklinken van de grond voor de aanleg van sportvelden en het kantinegebouw ging het mis. “De veengrond wilde niet zetten, bleek zich in de praktijk anders te gedragen dan laboratoriumonderzoek uitwees”, aldus Peter Smit , woordvoerder van de gemeente Utrecht. De grond werd volgens hem alles behalve egaal. “Niet echt bevorderlijk voor sportactiviteiten waar ballen moeten rollen.” Smit erkent dat de gemeente een inschattingsfout heeft gemaakt. “We stonden onder tijdsdruk. Daarom hebben we in eerste instantie geen steekproeven uitgevoerd. Bovendien gebruikten we voor de overhoogte ander zand dan waarmee het adviesbureau had getest.” Inmiddels zijn de problemen verholpen. “We hebben de hele boel weer afgegraven, en er een overhoeveelheid zand, variërend van 1 tot 3 meter opgelegd. Na een aantal maanden hebben we dat zand weer afgegraven. Momenteel worden de voetbalvelden ingericht. De hardcore tennisbanen hebben voorrang, want die moeten in april opengaan.”
Volgens Micheline Hounjet, adviseur bij Geodelft, komen zettingsverschillen vaker voor. “Bij woonwijken komt dat vaak na oplevering aan het licht. Bij sportcomplexen? Laatst hoorde ik een verhaal van een verzakte tennisbaan in de buurt van Rotterdam.”
Volgens Hounjet bestaan er voor sportparken geen specifieke zettingsstandaarden. Onvoorziene zettingsverschillen, “vooral bij veen”, zijn volgens Hounjet te voorkomen als het inklinken van de grond langer de tijd krijgt. Bouwrijp maken staat bovendien niet op het prioriteitenlijstje van opdrachtgevers. “Het geotechnische rapport belandt vaker onder in de kast”, aldus Hounjet. Ook op andere terreinen valt er winst te behalen. “Opdrachtgevers zouden in plaats van een zettingseis een restzettingseis in een contract kunnen opnemen. Dat laatste zegt namelijk meer dan een hoogte bij oplevering.”
Hounjet vindt verder dat aanleg en onderhoud te vaak los van elkaar gezien worden. Op het gebied van onderzoek en advisering heeft de adviseur geen klachten. “Dat gaat best goed, hoewel moeilijke ondergronden als klei en veen best meer aandacht mogen krijgen.” Daarmee bedoelt Hounjet; “Kijken op de locatie.”

Reageer op dit artikel