nieuws

Skanska evenwichtig naar hoger rendement

bouwbreed Premium

Skanska’s missie is de fysieke omgeving voor wonen, werken en reizen te ontwerpen, te bouwen en te onderhouden. Skanska, dat in 2007 negentig jaar bestaat en zichzelf de vierde plaats onder de internationale bouwbedrijven toerekent, wil daarbij op de gekozen thuismarkten op het gebied van bouw en projectontwikkeling de natuurlijke keuze zijn voor zijn opdrachtgevers. Het Zweedse bedrijf werkt, anders dan veel concurrenten, onder één merknaam. En ziet dat als een sterkte.

Het jaar 2005 stond bij Skanska vooral in het teken van het uitvoeren van de strategie de winstgevendheid in alle geledingen te verbeteren. Het bedrijf opereert in vier aandachtsvelden: bouw, woningontwikkeling, ontwikkeling van commerciële projecten en ontwikkeling van infrastructuur (waaronder pfi in diverse sectoren). Dat onderscheid heeft geleid tot een betere focus op de activiteiten. Waar mogelijk werken de bedrijfsdelen samen om de algehele strategie te verbeteren. In 2005 konden enkele divisies de voor 2007 gestelde doelen reeds bereiken, maar dat geldt met name niet voor de bouwsector. De marge op bouwactiviteiten werd weliswaar opgevoerd van 1,4 naar 2,5 procent maar het doel van 3,3 procent is daarmee nog niet bereikt.
“Het winstpotentieel van een geheel uitgebalanceerd Skanska is fascinerend”, stelt bestuursvoorzitter Stuart E. Graham. “Door een evenwicht tussen economische vooruitgang, sociale verantwoordelijkheid en consideratie voor het milieu bouwen we een sterke basis voor voortgaande voorspoed.”

Veranderprocessen

Het gewenste uitbalanceren bevat per sector van elkaar verschillende strategische veranderprocessen. Zo richt de bouwdivisie zich vooral op het beperken van de risico’s en het verbeteren van de marges, terwijl bij woningontwikkeling en infrastructuurontwikkeling groei centraal staat. De bouwsector, die veel voor de andere bedrijfsonderdelen werkt, ziet daarbij meer mogelijkheden voor hogere marges bij opdrachtgevers die ‘de vaardigheden en de financiële kracht van Skanska op hun waarde weten te schatten’.
Bij de woningbouw staat vooral het verder ontwikkelen van industriële en gestandaardiseerde bouw centraal, om zo de kosten te drukken en de huizen sneller op te leveren. Verdere industrialisatie moet Skanska tevens in staat stellen haar inkoopkracht op een grotere schaal uit te buiten. Skanska zoekt hier naar een gemeenschappelijk platform dat is toe te passen voor de meeste woningprojecten, ook in andere landen. Het bedrijf heeft verder veel succes met Villa BoKlok, een concept van prefab huizen dat is ontwikkeld in samenwerking met Ikea en dat nu ook wordt geëxporteerd naar Groot-Brittannië. BoKlok (LiveSmart) is al tien jaar in de markt voor flats terwijl in 2006 de eerste eengezinshuizen volgens dit concept zijn opgeleverd.
Op het gebied van de commerciële projectontwikkeling wil Skanska de investeringen in kantoor-, detailhandel- en logistieke projecten verder opvoeren. Het bedrijf heeft onder meer projecten onder handen in Gothenburg, Kopenhagen, Warschau, Praag en Boedapest. De divisie Infrastructuur Development maakt eveneens een sterke groei door.

Verantwoordelijkheid

Skanska neemt bij deze projecten de algehele verantwoordelijkheid, van het eerste ontwerp tot desgewenst het desinvesteren. En is met deze activiteit aanwezig in de meeste gekozen thuismarkten. Skanska profiteert hierbij duidelijk van zijn schaalgrootte. “Slechts enkele bedrijven kunnen concurreren voor dit soort projecten waar, los van de prijs, totaaloplossingen en levenscycluskosten van doorslaggevend belang zijn.”
Skanska haalde in 2005 een omzet van 124.667 miljoen SEK (12,2 miljard euro), een groei van 3 procent. De winst na belastingen kwam uit op 3879 miljoen SEK vergeleken bij 3186 miljoen een jaar eerder. In de bouwdivisie, die zo’n 12.000 projecten onder handen heeft, nam de omzet toe van 108 miljard naar bijna 116 miljard SEK. Ondanks de internationalisatie komt nog altijd 41 procent van de omzet uit Scandinavië. Daarnaast is het Zweedse bedrijf sterker dan andere gericht op uitvoerende en civieltechnische bouw die goed is voor 91 procent van de resultaten. Skanska is verder actief in Groot-Brittannië, de Tsjechische Republiek (waar de Zweden de grootste bouwer zijn), andere Centraal-Europese landen, Rusland (met grootschalige woningprojecten in Sint Petersburg), de Verenigde Staten en Latijns-Amerika.
In Groot-Brittannië kon Skanska begin 2006 na jaren onderhandelen een akkoord bereiken over één van de grootste pfi-projecten in de gezondheidszorg, de nieuwbouw van het St. Bartholomew’s en Royal London Hospital. Andere pfi-projecten zijn de E39 bij Trondheim in Noorwegen, de A1 in Noord-Polen en de Autopista autosnelweg in Chili. Tot de verworven projecten behoren onder meer twee grote spoorwegcontracten in Tsjechië voor 1 miljard SEK, uitbreiding van een winkelcentrum in Stockholm voor een vergelijkbaar bedrag, een aantal bruggen in Florida en New York City alsmede een pfi-contract voor drie ziekenhuizen in het Britse Nottinghamshire.

Skanska
2005 2004 2003
Omzet (miljoenen euro’s) 12.235 11.901 13.041
Winst 382 313 272
Aantal medewerkers 2005: 54.000
Sectoren
Bouw 91%
Ontwikkeling woningen 5%
Ontwikkeling commercieel 4%
Regio’s
Zweden 20%
Overig Scandinavië/Baltische staten 21%
Europa (zonder Noorden) 23%
Verenigde Staten 32%
Elders 4%

Reageer op dit artikel