nieuws

Ringbank ‘Dwarskrachtverbindingen’

bouwbreed

In veel staalconstructies komen verbindingen voor die uitsluitend een dwarskracht hoeven op te nemen.

Voor de constructeur en tekenaar zou het bij het ontwerpen van dergelijke dwarsverbindingen handig zijn om eenvoudige tabellen beschikbaar te hebben, bedacht de vereniging Bouwen met Staal uit Zoetermeer.
De vereniging liet ICCS uit Hoofddorp berekeningen voor standaardtabellen uitvoeren en bundelde ze in de 187 pagina’s tellende publicatie ‘Dwarskrachtverbindingen’. De ringband geeft snel inzicht in de constructieve mogelijkheden.

Apart

De ontwerptabellen geven de opneembare dwarskracht voor drie typen verbindingen: hoekstaal-, kopplaat- en lipverbindingen Voor elk verbindingstype is er een apart hoofdstuk, dat steeds begint met de uitgangspunten voor de betreffende verbinding en de gehanteerde geometrie, zoals de steekmaten en de randafstanden. Hoewel in de tabellen is gestreefd om een zo economisch mogelijke oplossing te bereiken, kan het, vooral wanneer een bepaalde verbinding in een constructie vaak voorkomt, goedkoper zijn de verbinding apart te ontwerpen met een handberekening of een computer. De ontwerptabellen leiden namelijk niet automatisch tot de optimale verbinding, meldt Bouwen met Staal.
Dwarskrachtverbindingen is verkrijgbaar via verkoop@bouwenmetstaal.nl of fax 079-3531278. Prijs 17,50 euro inclusief btw en verzendkosten. Voor leden van Bouwen met Staal bedraagt de prijs 15 euro.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels