nieuws

Principeakkoord bouw-cao gunstig afgesloten

bouwbreed

Veel sneller dan verwacht hebben werkgevers en werknemers in de bouw een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Zoals voorspeld gaat de nieuwe cao alleen over geld.

De werknemers in de bouw en uta krijgen in 27 maanden een structurele inkomensverbetering van 7 procent en eenmalig nog eens een 0,25 procent. Dit hebben de onderhandelaars van Bouwend Nederland en Conga aan werkgeverszijde en FNV Bouw en CNV Hout en Bouw namens de werknemers afgesproken. Met deze loonstijging hebben de werknemers hun 3 procent plus voor dit jaar binnen terwijl ook volgend jaar meer dan 3 procent structureel wordt binnengehaald. Daarmee zet deze grote cao de trend voor de cao’s die nog moeten komen. Het ligt bovendien in lijn met de wensen die de vakcentrales op centraal niveau op tafel hebben gelegd.
De inkomensverbetering bestaat voor 6,75 procent uit loonsverhoging en voor een kwart procent verhoging van de werkgeversbijdrage aan de levensloop van 1 naar 1,25 procent. Voor de werkgevers is dit fiscaal aantrekkelijker dan pure loonsverhoging.

Wijzigingen

Dat alleen maar over geld is gesproken, is op verzoek geweest van de werkgevers. In de laatste cao zitten enorm veel wijzigingen mede als gevolg van wetswijzigingen op het gebied van onder meer vut en prepensioen. Die moeten eerst nog worden “verteerd” door de bouwbedrijven en uitvoeringsorganisaties als Cordares, bevestigt Conga-onderhandelaar Arnold Blonk.
De bonden konden zich daarin vinden ook al beseften ze dat de onderhandelingen daardoor niet gemakkelijker werden. “Het lijkt simpel om alleen maar over geld te praten, maar in feite heb je dan geen wisselgeld. Je kunt wel een kwart procentje weggeven, maar dat kan maar éé n keer”, verklaart FNV Bouw-onderhandelaar John Kerstens.
De bonden zijn daarom des te verheugder dat er toch een akkoord is gesloten. Inhoudelijk omdat er een keurige inkomensstijging uit is gekomen die ook nog eens voor het overgrote deel structureel is. Bovendien is er op geen enkel punt sprake van verslechteringen, terwijl aanvankelijk de vrees leefde dat de werkgevers een aanval zouden openenen op de seniorendagen. Procedureel omdat hierdoor wordt vermeden dat het hele circus rond cao-onderhandelingen moest worden opgetuigd.
Aan werkgeverszijde is men evenmin ongelukkig. De loonstijging is te behappen terwijl voor het eerst geen kostenstijgingen in de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn voorzien. “Winstpunt is verder dat we in de praktijk bijna drie jaar zekerheid hebben over de loonstijging. Bedrijven kunnen nu focussen op hun bedrijfsprocessen die veranderen in het kader van de vernieuwing van de bouw”, vindt onderhandelaar Ruud Jacobs van Bouwend Nerderland.

Reageer op dit artikel