nieuws

Prijssprong aanlegspoor en asfaltweg

bouwbreed

Het aanleggen van spoorwegen is sinds de eeuwwisseling ruimschoots het sterkst in prijs gestegen van alle hoofdactiviteiten in de grond-, water- en wegenbouw. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.Op de prijsindex van het CBS stegen de prijzen van spoorbouw in oktober naar 130 punten. Als peiljaar voor de statistici geldt het jaar 2000, waarop een gewogen score van 100 punten van toepassing is. De index is gebaseerd op de prijsontwikkeling van de lonen, materiaal en materieel die nodig zijn voor het aanleggen van spoorwegen. In oktober 2005 stond de prijsindex voor de spoorkosten nog op 120 punten. Een belangrijke factor in de spoorkosten vormen de aanzienlijke prijsstijgingen van staal onder invloed van de nauwelijks te stillen vraag uit landen als China en India.

De prijzen van asfaltwegen namen afgelopen jaar bijna zo fors toe als de kosten van de spoorbouw. De prijsindex van wegen met gesloten verharding (zoals het CBS de asfalt en betonwegen ambtelijk noemt) steeg van 112 in oktober 2005 tot 121 afgelopen herfst. Klinkerwegen daarentegen werden nauwelijks duurder. De index voor de wegen met open verharding klom afgelopen twee jaar voorzichtig van 111 naar 114.
De forse toename van de prijzen van asfaltwegen schrijft het CBS vooral toe aan de prijsverhogingen van de olieindustrie. De olie werd in 2006 ruim een kwart duurder, wat rechtstreeks neersloeg in de prijzen van de in de wegenbouw gebruikte bitumen.

Grondverzet

Vanwege het duurdere staal en prijsverhogingen van olie en energie maar ook de gestegen arbeidskosten, maakte de prijsindex voor de gehele gww-sector afgelopen jaar een sprong van 115 naar 125. Relatief vallen de prijsverhogen bij rioleringen (van 117 naar 120) en het grondverzet (van 122 naar 125) mee. Ook de waterbouwkundige werken, waarvan de index toenam van 120 naar 126, en kunstwerken (van 108 naar 115) bleven achter bij de gemiddelde prijsstijging in de grond-, water- en wegenbouw.

Reageer op dit artikel