nieuws

Nieuwe markering binnen tien jaar op alle autowegen

bouwbreed

Om de verkeersveiligheid te vergroten moeten alle provinciale en gemeentelijke wegen in Nederland volgens een nieuw systeem worden belijnd. Het aanbrengen van de nieuwe wegmarkering is een kostbare en tijdrovende operatie.

Het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur CROW, dat de markering ontwierp, verwacht dat pas over ongeveer tien jaar alle wegen aan de nieuwe eisen zullen voldoen.
“Het was een megaklus, de grootste voor ons bedrijf tot nu toe”, zegt B. Derksen van het wegmarkeringsbedrijf Via Mark in Emmen dat 200 kilometer provinciale weg in Overijssel onderhanden nam. Voor het aanbrengen van de 900 kilometer aan markeringen had het bedrijf een vol jaar nodig. Er moest extra personeel worden ingeschakeld en werk voor vaste klanten werd naar achteren geschoven. Derksen: “Zo’n opdracht is leuk, maar brengt ook veel kopzorgen met zich mee. Vroeger was je klaar met één aslijntje, nu heb je voor dezelfde weg vier lijnen nodig.”
De markeringsoperatie kostte de provincie Overijssel 2,1 miljoen euro. Duur? Volgens Derksen is het verhoudingsgewijs een groot bedrag, en M. Vissers van Inter Traffic Systems in Haarlem, dat de reflectoren voor de Overijsselse wegen leverde, is het daarmee eens. Vissers: “Maar er geldt een regel dat het verantwoord is om tot een miljoen euro te gaan als je met zo’n investering een mensenleven kunt redden. Dus als hierdoor twee verkeersdoden worden voorkomen, heeft de provincie het geld er alweer uit.”
De kosten kunnen evenwel nog verder oplopen als een weg te smal blijkt voor de nieuwe dubbele belijning, want dan moet de weg worden verbreed. Het is vanwege dergelijke complicaties niet verwonderlijk dat veel wegbeheerders niet staan te springen om de belijning stante pede te veranderen. E. Westdijk, projectleider van de nieuwe wegmarkering bij het CROW, schat dat pas 10 tot 15 procent van de wegen is behandeld: “De meeste wegbeheerders nemen dit werk mee in het gewone onderhoudsprogramma. Daardoor kan het soms nog jaren duren voordat een bepaald weggedeelte wordt aangepakt.”
Wegbeheerders hebben die vrijheid. De overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) die in 2003 overeenkwamen dat er een meer uniforme markering nodig was op de Nederlandse wegen omdat de belijning van plaats tot plaats verschilde, spraken wel af dat ze zich allemaal zouden houden aan de door het CROW opgestelde richtlijnen, maar de einddatum waarop het karwei geklaard moest zijn, werd opengelaten.

Overbodig

De huidige belijning geeft vooral informatie over inhalen, stoppen of bermparkeren. De nieuwe markering voegt daar informatie over de maximumsnelheid aan toe. Op wegen waar 100 kilometer per uur is toegestaan, zijn in het midden van de weg twee ononderbroken witte strepen aangebracht met daartussen een groen vlak. Eenzelfde belijning maar dan zonder groen vlak betekent een maximum snelheid van 80 kilometer. Voor iedere snelheid geldt weer een andere markering. De betekenis van een (on)onderbroken lijn blijft onveranderd: inhalen verboden respectievelijk inhalen toegestaan.
Sommigen menen dat de belijning veel verkeersborden overbodig maakt, maar borden blijven als vanouds gewoon nodig, benadrukt Westdijk. “De markering is bedoeld als geheugensteuntje. Veel automobilisten zien bij het oprijden van een weg het bord met de maximumsnelheid over het hoofd, of vergeten onderweg de snelheidslimiet. Dankzij de nieuwe markering kan niemand zich meer vergissen.”
Toch vinden veel automobilisten de nieuwe belijning verwarrend. Daarom beginnen ANWB en het ministerie van Verkeer en Waterstaat komende maand een voorlichtingscampagne.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels