nieuws

Nachtwerk geëist bij onderhoud vaarweg

bouwbreed

Rijkswaterstaat eist dit jaar voor het eerst dat het onderhoud aan vaarwegen ’s nachts gebeurt. Net als bij de snelwegen, kampt het vaarwegennet met grote achterstanden, maar wil de opdrachtgever de binnenvaart ontzien. De zogenoemde Maasroute is de grootste klus.

Directeur groot onderhoud van Rijkswaterstaat, Olaf van Duin, heeft dit jaar voor het eerst een landelijke planning voor de waterwegen gemaakt: “Sluizen, bruggen, oevers en baggeren vormen de belangrijkste klussen. Er moet veel gebeuren, want het achterstallig onderhoud is groot.” Dat geldt voor de grote rivieren, maar ook voor de kleinere vaarwegen en havens. In 2007 gaat het om meer dan honderd projecten waar in totaal ruim 300 miljoen euro voor is gereserveerd.
De komende jaren verschuift de aandacht meer en meer richting waterwerk. De verwachting is dat in het nieuwe kabinet de minister het water in de portefeuille zal krijgen. Naast het groot onderhoud worden namelijk ook de zwakke schakels in de kust voor ruim 700 miljoen euro aangepakt. Bovendien komt het eerste substantiële bedrag vrij van de gereserveerde 450 miljoen euro voor de aanpak van de primaire waterkeringen.
Minister Peijs (verkeer) heeft er tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer op aangedrongen niet nog meer geld vrij te maken voor de vaarwegen, omdat daarvoor de capaciteit onvoldoende is. Ze heeft wel toegezegd vaart te zetten achter projecten en te versnellen waar mogelijk. De verwachting is dat in 2020 alle achterstanden zijn ingelopen en al in 2010 het merendeel.

Prestatiecontract

In tegenstelling tot de wegenbouwers, waar de projecten grotendeels worden verdeeld tussen een stuk of tien aannemers, is de waterbouw meer gespreid. Maar ook hier doet het prestatiecontract zijn intrede en worden vaker projecten bij elkaar geveegd en in één keer aanbesteed.
De waterbouwers krijgen ook te maken met een nieuw fenomeen: nachtwerk. Van Duin is van plan werk voor drukke vaarroutes in de nachtelijke uren in het contract voor te schrijven. Hij weet nog niet precies om hoeveel contracten het zal gaan en welke routes daarvoor in aanmerking komen. Het is waarschijnlijk dat daar in elk geval bepaalde contracten op de route Maastricht-Weurt-Rotterdam bij zitten en mogelijk ook bij de renovatie van de Maarsserbrug bij het Amsterdam-Rijnkanaal.
Het computermodel dat alle vertragingen doorrekent, is nog niet klaar met de berekeningen voor het voor het vaarwegennet. Maar in principe gaat hetzelfde gelden als voor de snelwegen: de werkzaamheden mogen zo min mogelijk overlast veroorzaken voor de gebruiker. Bovendien moeten schippers van tevoren goed weten waar ze aan toe zijn. Van Duijn wil de komende maanden zich ook specifiek richten op de recreant die rond Hemelvaartsdag zijn bootje uit de stalling haalt. “Met de binnenvaart hebben we goed contact en die is goed op de hoogte.” Ook de waterbouwer kan zijn borst natmaken, want er komt een bulk werk aan.

Reageer op dit artikel