nieuws

Milieuvriendelijk wapeningnet supersterk

bouwbreed Premium

aalsmeer – Een uit glasvezels en koolstofvezels samengesteld wapeningnet is niet alleen een supersterke maar ook een milieuvriendelijke oplossing om scheurgroei in asfalt tegen te gaan. Door de hoge stijfheid kan worden volstaan met een aanzienlijk dunnere asfaltlaag. Een uit glasvezels en koolstofvezels samengesteld wapeningnet is niet alleen een supersterke maar ook een milieuvriendelijke oplossing om scheurgroei in asfalt tegen te gaan. Door de hoge stijfheid kan worden volstaan met een aanzienlijk dunnere asfaltlaag.

D e nieuwe wapening, Carbophalt genaamd, is een doorontwikkeling van Glasphalt. “Het verschil met Glasphalt is dat de glasvezels in de breedterichting zijn vervangen door carbon- of koolstofvezels. Daarbij zijn alle strengen door en door gebitumineerd. Bij het leggen van het koolstofvezelgrid smelt deze emulsie en hecht de vezel zich, na aandrukken door een wals, direct aan de ondergrond”, aldus Michel van Beek, directeur Techniek & Commercie bij S&P Clever Reinforcement Company Benelux in Aalsmeer.
De verankering van het grid met het asfalt gebeurt doordat de stijve vezels door het smelten van de bitumen plooibaar worden en in een bepaalde richting worden geduwd en in feite op spanning worden gebracht. “Het eindresultaat is een wapening met een hoge stijfheid en een blijvende, goede hechting tussen de onderliggende asfaltlagen.”
De Zwitserse leverancier, specialist in externe versterkingen van constructies, opende vorig jaar een Nederlandse vestiging om de inmiddels geoctrooieerde wapening ook hier onder de aandacht te brengen. Carbophalt werd onder andere toegepast op de A59 en het militair vliegveld Eindhoven. “Er is veel belangstelling voor. Sommige gemeenten schrijven het zelfs al voor.”
Volstaat Glasphalt voor het repareren van scheuren, daar waar draagkrachtverbetering of wegverbreding aan de orde is, of wapening hoog in de constructie moet blijven liggen, is Carbophalt een duurzamere oplossing, meent Van Beek. “De koolvezelgrids zorgen voor meer draagvermogen. Het toepassen van carbonvezels geeft namelijk een hoge elasticiteitsmodulus, hoge treksterkte en een lage rek tot breuk.”
De elasticiteitsmodulus (240.000 MPA) komt nagenoeg overeen met die van stalen wapeningnetten, waardoor de versterkte verharding de trekspanningen als gevolg van temperatuurschommelingen, vervormingen en vermoeiing beter kan opnemen. Van Beek: “De treksterkte van carbonvezels bedraagt maar liefst 200 kN per strekkende meter; voor staal is dat 40 tot 50 kN en voor polyester nog minder. Daarbij zet staal meer uit bij temperatuurverschillen. Bij Carbophalt is daar helemaal geen sprake van, het is ‘dood’ en inert materiaal, dat de stijfheid opneemt en de spanning verdeelt. Door die hoge stijfheid zet de scheurvorming niet door naar het bovendek.”

Straatgoten

Volgens Van Beek is de nieuwe wapening een aantrekkelijk en milieuvriendelijk alternatief voor stalen asfaltwapening. “Stalen netten hebben het nadeel dat ze zich diep in de constructie bevinden, eventueel in het grondwater, moeilijk aan de ondergrond aan te brengen en niet recyclebaar zijn.” De wapening wordt geleverd in 2 meter brede rollen van 50 meter lang.
De sterke wapening kan op verschillende plaatsen haar dienst bewijzen, afhankelijk van het schademechanisme. Carbophalt kan zowel boven of onder in de constructie als vlak onder de deklaag worden aangebracht.
Door de hoge stijfheid en lage rek tot breuk van de carbonvezels, kan met Carbophalt een aanzienlijk dunnere asfalt(dek)laag worden toegepast. KOAC-NPC heeft onderzoek gedaan naar vermoeiingsscheuren onder dynamische belasting. Daaruit is naar voren gekomen dat bij scheurvorming die van onderaf in de wegconstructie ontstaat, Carbophalt het beste de scheurgroei tegengaat ten opzichte van alle andere typen wapeninggrids.
Tevens heeft het OCW onderzoek gedaan naar reflectiescheuren die worden veroorzaakt door vorst-dooicycli. Daaruit is gebleken dat de scheurlengte in de overlaging niet meer dan 0,5 centimeter zal zijn. Voor het vermijden van (reflectie)scheuren kan theoretisch worden volstaan met een minimale overlaging van 2 centimeter, in de praktijk zal dat neerkomen op 3 tot 5 centimeter.”
Dunne overlagingen bieden vooral uitkomst in de bebouwde kom, omdat straatgoten en kantstroken in tact kunnen blijven. Na het aanbrengen van Carbophalt kan de asfalt deklaag direct worden aangebracht en als dat later moet gebeuren kan in elk geval het woonverkeer over de wapening rijden. Het wapeninggrid is aan de bovenzijde afgestrooid met zand en zorgt voor een ruw oppervlak. Het is snel aan te brengen. Per dag kan, afhankelijk van het werk, 5000 tot 10.000 vierkante meter wapening worden gelegd. Het nieuwe wapeningnet is ook toepasbaar op een gefreesd oppervlak, mits het schoon en stofvrij is.

Stalen dekken

Prijstechnisch is Carbophalt weliswaar duurder in aanschaf, maar de meerkosten verdienen zich op termijn terug. Van Beek: “Er hoeft minder asfalt te worden verwijderd en aangebracht, wat leidt tot een besparing op de stortkosten. Een opdrachtgever heeft minder onderhoudskosten omdat het scheurvorming tegengaat en uiteindelijk is het duurzamer.”
Volgens Van Beek biedt Carbophalt wegenbouwers de mogelijkheid op de juiste plek versterking aan te brengen. “Deze wapening voorziet in een vraag van veel ontwerpers. Zij verkleint de risico’s van de aannemer die in toenemende mate, in steeds kortere tijd, kwaliteit moet garanderen. Bij de A59 was tijd de doorslaggevende factor.”
Ondertussen kijkt S&P naar meer toepassingsmogelijkheden, waaronder stalen dekken en naadloze voegovergangen. “De eerste testen van Carbophalt in combinatie met gietasfalt en Carbophalt tussen asfalt over voegen cq dilata ties zijn veelbelovend.”

Reageer op dit artikel