nieuws

Milieu en water hoog op politieke agenda

bouwbreed

De contouren voor het nieuwe kabinet worden ver weg van Den Haag in de steigers gezet. De besprekingen tussen CDA, PvdA en CU vinden plaats in het koetshuis van het Friese landgoed Lauswolt. Kernenergie, hypotheekaftrek, beprijzen en het stijgende water zijn enkele onderwerpen die op de agenda staan.

Het is niet gelukt de media op afstand te houden, maar de onderhandelingen vinden vanaf woensdag in betrekkelijke rust plaats en gaan in ieder geval tot vanmiddag door. De afgelegen locatie is ongebruikelijk, maar gezien de stukgelopen onderhandelingen in 2003 misschien wel verstandig.
Jan Peter Balkenende, Wouter Bos en Andre Rouvoet zitten voor het eerst langdurig met zijn drieën aan tafel onder leiding van informateur Herman Wijffels. Ze worden geflankeerd door Maxime Verhagen (CDA), Jacques Tichelaar (PvdA) en Arie Slob (ChristenUnie). Nu de SP de handdoek in de ring heeft gegooid, zijn die drie partijen op elkaar aangewezen. Het aantal alternatieve coalities is zeer beperkt, waardoor de druk om er dit keer wél uit te komen hoog is.

Standpunten

Een lastig punt is dat PvdA, in tegenstelling tot CDA, een radicaal andere koers wil varen. De ChristenUnie zal ook een aantoonbaar aandeel opeisen voor participatie. De standpunten van de drie partijen liggen op diverse punten behoorlijk uiteen, maar worden dezer dagen wel aangesneden. Kernenergie is zo’n punt. CDA is voor, maar PvdA is mordicus tegen. Het ligt voor de hand dat duurzaamheid, klimaat en milieu belangrijke onderwerpen op de agenda vormen. Al Gore, de smeltende poolkappen en het dalende aantal elfstedentochten maken de discussie actueel. Het is zeer waarschijnlijk dat er een minister van milieu komt. Balkenende heeft al laten vallen dat hij daar voor voelt en ook PvdA en CU zijn voor. Maar binnen dat dossier moeten nog lastige knopen worden doorgehakt.
Deels samenhangend is water een ‘hot issue’ waar de komende tijd politiek aardig mee te scoren is. De zeespiegel gaat stijgen en ook de rivieren vormen een bedreiging. Er wordt al geopperd de IJsseldelta te reserveren voor water, maar nieuw beleid kan ook vergaande consequenties hebben voor de inrichting van Nederland.

Nouwen

Het huurbeleid, de hypotheekrenteaftrek en de woningmarkt vormen andere heikele punten waar de standpunten deels mijlenver uiteen liggen. De door de PvdA gewenste beperking van de aftrek van hypotheekrente is door het CDA als breekpunt gemarkeerd. Het vrijgeven van een deel van de huren is eveneens een lastig punt, maar het is wel duidelijk dat er iets moet gebeuren op de woningmarkt en met de veertig achterstandwijken. Een galante oplossing die de formatie wat lucht biedt, is het instellen van een aparte commissie van wijzen die de gehele woningmarkt doorlicht. Zoiets als de commissie Nouwen voor het beprijzen heeft gedaan.
Partijen zijn het eens over de noodzaak een kilometerprijs in te voeren. Over de invulling en het tijdstip is echter nog wel het nodige te bespreken. De streefdatum is 2012, maar onder meer de Oeso dringt aan op snellere invoering om het aantal files terug te dringen. De economen opperen zelfs om een aparte Randstadminister te installeren, maar daarvoor lijkt de politieke animo te ontbreken.

Reageer op dit artikel