nieuws

Meningsverschil Bouwend Nederland en Bouwgilde

bouwbreed

Bouwend Nederland en Bouwgilde, een belangenvereniging voor zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers), zijn het niet eens over de vraag of een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR-verklaring) aannemers die met zzp-ers werken, vrijwaart van naheffingen van de Belastingdienst.

Bouwend Nederland meldt in zijn publicatie ‘Praktijk’ dat een VAR-verklaring onvoldoende is. De belangenvereniging denkt daar anders over en stelt dat aannemers niets te vrezen hebben mits een kopie van het document in hun bezit is.
Een VAR-verklaring kan door de zzp-er worden aangevraagd bij de Belastingdienst en moet worden getoond aan zijn opdrachtgever, die verplicht is een kopie ervan in zijn administratie te bewaren.
Volgens de gewraakte informatie van Bouwend Nederland moet de opdrachtgever ondanks de VAR-verklaring uitgebreid toetsen of er niet toch sprake is van een arbeidsrelatie. “Een zzp-er kan een verklaring hebben, maar zelf niet voldoende opdrachten vergaren om zijn brood te verdienen”, zo legt de organisatie uit. “Dan kan hij zich op een klus te laten plaatsen waarbij er een gezagsrelatie ontstaat.”
Is dat het geval dan zal de Belastingdienst de bijbehorende loonheffingen in rekening brengen. Daarom moeten aannemers die met een zzp-er in zee gaan hun inhuurkracht op tien punten controleren. Zo moet hij onder meer nagaan of de werkzaamheden waarvoor hij een zelfstandige inhuurt geen wezenlijk onderdeel uitmaken van de bedrijfsvoering. Anders gezegd, er moet sprake zijn van een losstaand project.
Daar tegenover stelt Bouwgilde dat de mededeling ten onrechte tot grote onrust onder aannemers heeft geleid. De organisatie betreurt het dat de discussie over de rechtspositie van zzp-ers opnieuw is opgelaaid. “Net nu de politiek duidelijke regels heeft gesteld.” Maar een woordvoerder van Bouwend Nederland stelt weer dat uit de praktijk blijkt dat de Belastingdienst kijkt naar de feitelijke situatie en dat een VAR-verklaring niet doorslaggevend is.

Reageer op dit artikel