nieuws

Mededingingsautoriteit mag woningen invallen

bouwbreed Premium

De Raad van State heeft positief advies uitgebracht over de bevoegdheid voor de NMa om woningen voor onderzoek te kunnen binnentreden. Minister Wijn (Economische Zaken) is blij met het standpunt en heeft meteen het advies met een kabinetsreactie naar het parlement gestuurd. De regeling is bij amendement opgenomen in de wijziging van de Mededingingswet, dat nu ter behandeling in de Eerste Kamer ligt.

De Raad van State heeft positief advies uitgebracht over de bevoegdheid voor de NMa om woningen voor onderzoek te kunnen binnentreden. Minister Wijn (Economische Zaken) is blij met het standpunt en heeft meteen het advies met een kabinetsreactie naar het parlement gestuurd. De regeling is bij amendement opgenomen in de wijziging van de Mededingingswet, dat nu ter behandeling in de Eerste Kamer ligt.
De NMa mag van de bevoegdheid gebruikmaken als ze aantoont dat dit noodzakelijk is voor het onderzoek. De rechter-commissaris moet vervolgens toestemming verlenen en houdt toezicht tijdens de inval. De bevoegdheid om woningen voor onderzoek te kunnen binnentreden is voor de NMa van belang om de doeltreffendheid van haar handhaving te kunnen vergroten. Tijdens de parlementaire enquête bouwnijverheid bleek dat schaduwboekhoudingen van bedrijven door directeuren bewust in hun privéwoning werden bewaard, zodat de NMa er niet bij kon.

Reageer op dit artikel