nieuws

Kantorenloods bestrijdt leegstand

bouwbreed

De hoofdstad kent een kantorenleegstand van meer dan 1 miljoen vierkante meter. Voor 40 procent van de leegstaande panden is de kans klein dat er nog een huurder wordt gevonden, zo meent de Amsterdamse ‘kantorenloods’ Cor Brandsema. Meer dan 80.000 vierkante meter daarvan bestempelt hij als hopeloos. Voor die kantoorpanden zal nooit meer een huurder worden gevonden.Afgelopen najaar vroeg wethouder Van Poelgeest van grondzaken Brandsema om eigenaren actief te benaderen andere bestemmingen te zoeken voor hun onroerend goed. De gemeente heeft zelf geen geld beschikbaar. Aankoop van leegstaande panden is niet aan de orde. Maar via de kantorenloods komt hulp beschikbaar om partijen bij elkaar te brengen en procedures te versoepelen. Ook hoopt Brandsema eigenaren nieuwe ideeën aan de hand te doen.

De kantorenloods is nog maar een paar maanden aan de slag, maar nu al spreekt hij van een succes. “Allerlei gebouweigenaren zijn in transformatie geïnteresseerd. We zijn al over een tiental panden met elkaar in gesprek. Deze panden hebben een totale omvang van een kleine 100.000 vierkante meter.” Uiteindelijk hoopt hij voor de helft van alle kansarme of kansloze panden een andere oplossing te kunnen aandragen.
Volgens Brandsema bevinden de probleempanden zich niet op één bepaalde plek. Ook is er niet een bepaalde hoofdoorzaak voor de leegstand. “De binnenstad kent continu vraag naar kantoren. Daar is de leegstand relatief laag. Problemen doen zich vooral voor buiten de ringweg A10. In onder meer Buitenveldert, Zuidoost en in de Westelijke Tuinsteden. Soms is de locatie ongunstig en ontbreekt het aan openbaar vervoer. Dan weer is het gebouw verouderd.”

Veroudering

In sommige gevallen is in rap tempo sprake van veroudering. “Vaak gaat het om panden uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Maar op bepaalde plekken in Zuidoost gaat het om nog relatief jonge kantoorgebouwen uit de jaren tachtig, waarvan het twijfelachtig is of zich nog een huurder zal aandienen.”
Aan de andere kant kent Amsterdam volgens hem een grote vraag naar andere voorzieningen. Behalve meer woningbouw, heeft de stad behoefte aan 5000 extra hotelkamers. Er moeten nog meer dan 7000 studentenkamers worden gerealiseerd. Honderden kunstenaars hebben behoefte aan ateliers. Niet op de laatste plaats is er een grote ruimtevraag uit de hoek van onderwijs, cultuur, leisure en religie.
Het zoeken van nieuwe bestemmingen is gekoppeld aan het schrappen in nieuwbouwplannen. “De wethouder heeft alle stadsdelen gevraagd kritisch naar hun uitbreidingsplannen te kijken. Voor de komende 25 jaar is sprake van een overschot aan bouwplannen met een omvang van 2,2 miljoen vierkante meter. Daarvoor moet een andere invulling worden gevonden.”
Hij verwijst naar station Holendrecht in Amsterdam-Zuidoost. “Ooit was daar de komst van 100.000 vierkante meter kantoren voorzien. ABN Amro zou daar ict-diensten onderbrengen, maar dergelijke dienstverlening verhuist naar India. De plek leent zich goed voor woningbouw. De gemeente heeft samen met NS Vastgoed en Bouwfonds een plan in de maak voor de bouw van achthonderd woningen.

Reageer op dit artikel