nieuws

Het Zwarte Corps kiest heel bewust voor zelfstandigheid

bouwbreed Premium

Vakvereniging Het Zwarte Corps mag dan geen partij meer zijn bij de bouw-cao, zij blijft staan voor de belangen van de machinisten. “Onze leden hechten al 60 jaar aan onze zelfstandigheid”, zegt voorzitter Kees van Dongen.

SDLq De bouw-cao is steeds breder geworden al was het maar omdat nu ook uta-personeel er onder valt. Dat betekent dat onze tak van sport relatief steeds kleiner wordt. In goed overleg met FNV Bouw en CNV Hout en Bouw is besloten dat we geen partij meer zijn bij de cao. Dat betekent echter niet dat we onze inbreng niet meer leveren”, vertelt Van Dongen.
Door de veranderende wereld en de consolidatieslag in organisatieland, stond HZC eveneens voor die keuze. “VAGWW en NVWB hebben gekozen voor samengaan en vervolgens opgaan in Bouwend Nederland. Wij hebben heel bewust gekozen voor onze zelfstandigheid. Afgezien van de specifieke belangen van machinisten die wij behartigen, hebben we ook met andere cao’s te maken, zoals beroepsgoederenvervoer. Ook dat rechtvaardigt ons zelfstandig voortbestaan”, meent Van Dongen.
Natuurlijk had hij graag gezien dat HZC partij zou blijven. “Gezien de veranderingen in de wereld, moet je re ë el zijn. Bovendien kunnen we de belangen van onze leden nog steeds goed behartigen.”
Wat de bouw-cao betreft liggen e r goede afspraken met de bouwbonden van FNV en CNV om toch betrokken te blijven. “In het voortraject brengen wij onze wensen gewoon in. We blijven dan ook cao-voorstellen maken”, aldus Van Dongen.

Wisselgeld

Bang dat de andere bonden die voorstellen dankbaar zullen gebruiken als wisselgeld in de onderhandelingen, is hij niet. “De samenwerking is prima, dus heb ik vertrouwen in de afspraken. Natuurlijk weet ik dat als na moeizame onderhandelingen het slotakkoord nadert, niemand zich meer druk maakt over de positie van de aanpikkelateur, hoe belangrijk dat ook is voor ons. Dat gebeurde ook toen we nog wel partij waren. Maar het gebeurt ook met voorstellen van werkgevers en werknemers waarvan het algemeen belang niet duidelijk is.”
Bij niet-cao-zaken blijft HZC direct betrokken. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsomstandigheden zit de vakvereniging in de nodige groepen.
Ook op het gebied van vakmanschap en opleidingen heeft HCZ zijn taak. Van Dongen laat een dumper zien. “Hier mag iemand van 16 op rijden zonder enig certificaat of rijbewijs. Voor een brommer moet je al een certificaat hebben en voor trekkers wordt het ingevoerd. Er valt dus nog het nodige te doen. Kortom, we blijven onze rol als belangenbehartiger spelen in de gww-sector”, aldus Van Dongen.

Reageer op dit artikel